Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), Centrul judeţean Ilfov  informează că marţi, 10.06.2014, s-a încheiat Campania de primire a cererilor de plată pentru schemele/ măsurile de sprijin pe suprafaţă, pentru anul 2014.

Anul acesta,  în intervalul 3 martie-10 iunie, au fost depuse 3.093 de cereri, pentru suprafaţe agricole care însumează 74.040,47 hectare. Numărul de cereri depuse a reprezentat 97,91%, din totalul celor depuse în campania similară, din anul 2013 (când s-au înregistrat 3.159 de astfel de cereri). În schimb, în privința suprafețelor se constată o creștere cu 0,45% față de anul trecut, când s-au depus solicitări pentru suprafețe însumând 73.707,28 hectare. Scăderea numărului de fermieri, însoțită de creșterea suprafețelor solicitate la plată, dovedește faptul că asistăm la o comasare a terenurilor deținute de fermieri. Totodată, se constată și faptul că o parte din fermieri au domiciliul în Ilfov, dar terenurile agricole sunt situate în alte județe.

Cererile-tip pentru acordarea cotei de lapte se depun în 2 perioade

Conform Ordinului MADR nr. 83/24.02.2009, cu modificările şi completările ulterioare, producătorii de lapte care au început activitatea în cursul anului de cotă 2014-2015 pot solicita acordarea cotei de lapte din Rezerva naţională pentru bovinele din exploataţie, pe bază de cerere- tip. Această cerere se poate depune în două perioade, între datele de 1 iunie- 31 iulie şi 1 octombrie- 30 noiembrie, în funcţie de data începerii activităţii, la Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe raza căruia funcţionează exploataţia. De asemenea, de cotă suplimentară din Rezerva naţională pot beneficia şi producătorii care şi-au depășit cota deţinută în anul de cotă precedent (2013/2014), în condiţiile legii. Acordarea de cotă din Rezerva naţională se poate face pentru ambele tipuri de cotă, livrări şi/sau vânzări directe.

Pentru detalii referitoare la condiţiile de acordare de cotă din Rezerva naţională fermierii se pot adresa Centrului Judeţean Ilfov al APIA, aflat în București, strada Cernișoara nr. 92A, sect. 6 cod poștal 061021, telefon: 021/434.01.29 sau 021/434.01.31. ­Site-ul instituției poate fi accesat la adresa de internet www.apia.org.ro/site_old/centre/ilfov.htm.