Încă 9 structuri de economie socială, înființate în Regiunea București-Ilfov

La Hotel Marshal Garden Bucureşti a avut loc, pe 4 decembrie a.c., conferința de lansare a proiectului ”SOCEC.NET – rețeaua economiei sociale”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Având ca parteneri Consiliul Județean Ilfov, Consiliul Județean Călărași, Centrul de Resurse pentru Cetățenie Activă, Asociația ”Laboratorul de solidaritate” și Asociația ”Viitorul lor depinde de tine”, proiectul are ca obiectiv general asigurarea celor mai bune condiţii de trai prin îmbunătăţirea şi creşterea confortului edilitar al locuitorilor, prin dezvoltarea şi promovarea unor activităţi şi servicii generatoare de profit, pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune socială să se integreze sau reintegreze pe piaţa muncii, în structurile economiei sociale şi/sau în economia formală.

Soluții concrete pentru 145 de persoane dezavantajate

Proiectul se adresează unui număr de 145 de persoane, 103 din regiunea București-Ilfov și 42 din regiunea Sud-Muntenia, mai exact, din județul Călărași. Aceste persoane vor participa la un program de formare în domeniul antreprenoriatului social, care va aduce după sine dezvoltarea competenţelor, a cunoştintelor şi stimei de sine, prin dezvoltarea a 11 structuri de economie socială în cele două regiuni (9 în București – Ilfov și 3 în Regiunea Sud – Muntenia). Se vor crea, astfel, un număr total de 80 de locuri de muncă (atât în mediul urban, cât şi în mediul rural). Dintre acestea, 59 de locuri de muncă vor fi ocupate de persoane aparținând grupurilor vulnerabile. Cine sunt aceste grupuri vulnerabile? 35 de persoane, dintre cele 145 care vor fi selectate, provin din familii monoparentale, 37 de persoane fac parte din categoria celor care au abandonat timpuriu școala, 53 sunt de etnie romă, iar 20 de persoane sunt tineri peste 18 ani, pe cale de a părăsi sistemul instituțional de protecție a copilului.

Alternativa economiei sociale

Așadar, peste 9 milioane de lei alocați pentru combaterea sărăciei. Pentru că, sărăcia este una din cauzele importante ale vulnerabilității sociale. O persoană care trăiește în sărăcie are mai puține șanse de a beneficia de un nivel de educație care să-i permită  o calificare corespunzătoare pe piața muncii. De aici, imposibilitatea de a găsi un loc de muncă decent, situație care atrage după sine un nivel de trai scăzut, o locuință necorespunzătoare, o stare de sănătate proastă și o slabă implicare comunitară și socială.

Ideea economiei sociale a apărut, așadar, tocmai pentru a veni în sprijinul celor care se confruntă cu astfel de probleme sociale, economice sau de mediu ale comunităților și pentru satisfacerea nevoilor membrilor acestora, pentru că aceste probleme sunt fie ignorate, fie insuficient rezolvate de sectorul public sau privat. Scopul principal al economiei sociale nu este obținerea de profit, spre deosebire de scopul economiei de piață,  ci constă în îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități persoanelor dezavantajate sau care fac parte din categorii sociale vulnerabile.

Finanțarea proiectului

Valoarea totală a proiectului – semnat pe 29 septembrie 2014 – este de 9.199.326 lei. Pentru județul Ilfov, cheltuielile eligibile au valoarea de   5.045.261 lei, iar cofinanțarea din partea CJ Ilfov va fi de 135.825,80 lei. Județul Călărași va primi 1.922.555 lei, cheltuieli cu o  cofinanțare de 48.160,72 lei. Fonduri vor mai primi și  Centrul de Resurse pentru Cetățenie Activă – 1.746.029 lei, cheltuieli eligibile, fără cofinanțare,  Asociația ”Laboratorul de solidaritate” – 351.593 lei, fără cofinanțare și Asociația ”Viitorul lor depinde de tine” – 133.888 lei, fără cofinanțare.

80 de locuri de muncă în cele 11 SES

În cele 11 structuri de economie socială (SES) ce se vor înființa în cadrul proiectului vor fi angajate, cum arătam mai sus, 80 de persoane, 59 dintre acestea provenind din categorii vulnerabile. Pentru Regiunea București – Ilfov, în cele 9 SES înființate – 11 dintre noii angajați vor lucra într-o sală de sport, 7 – într-un service auto, 6 – într-o fabrică de jucării, câte 8 persoane în domeniul maselor plastice, fabrică de lumânări decorative și parfumate, la fabricat peleți sau la curățenie și îngrijire spații verzi și 7 persoane în panificație. Cele trei SES înființate la nivelul Regiunii Sud – Muntenia vor include activități de ecoturism – servicii de campare, procesare organică a deșeurilor celulozice și vegetale și construcții, amenajări și lucrări de gospodărire comunală.