Începând cu data de 20 ianuarie, APIA a demarat plățile pentru diferența de 70 de euro pe hectar din schema unică pe suprafață aferentă anului 2014, iar în perioada imediat următoare, vor intra în conturi și ajutoarele naționale tranzitorii, de aproape 20 de euro pe hectar. 

APIA a plătit, în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2014, circa 641 de milioane de euro, reprezentând plățile în avans aferente Schemei de Plată Unică pe Suprafață (SAPS) 2014 către 1.001.417 fermieri, respectiv 98% din totalul cererilor depuse în campania 2014, iar diferența de 726 de milioane de euro va fi plătită fermierilor în perioada imediat următoare, conform etapelor procedurale impuse de prevederile regulamentelor comunitare în vigoare. Cuantumul SAPS, care va fi acordat fermierilor, în această perioadă, este de 70,38 euro/hectar, suplimentar față de avansul de 69 euro/hectar, iar cel al ajutoarelor naționale tranzitorii pentru culturile în teren arabil este de 19,81 euro/ hectar.

Totodată, pentru stimularea activității în unele sectoare cu potențial de piață, precum și pentru creșterea suprafețelor cultivate cu in și cânepă pentru fibră, hamei, tutun, sfeclă de zahăr, aceste ajutoare se suplimentează cu plăți reprezentând ajutoare naționale tranzitorii specifice, decuplate de producție, astfel: in și cânepă pentru fibră –  17,45 euro / hectar; hamei – 335,00 euro / hectar; tutun – 1.280,19 euro / hectar; sfeclă de zahăr – 84,78 euro/hectar.

Suprafața pentru care se acordă aceste plăți este de 6,8 milioane hectare, aferentă unui număr de 806.000 solicitanți, iar sumele totale necesare aplicării schemei de ajutoare naționale tranzitorii în sector vegetal sunt de 140,5 milioane de euro și reprezintă contribuție publică de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2015.

Cursul de schimb utilizat la efectuarea plăților este de 4,4102 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană, în data de 30 septembrie 2014.

Subvenția pentru ovine, din 10 februarie

Pentru anul 2014, subvenția pentru ovine va fi de 28-29 de lei pe cap de animal, conform anunțului făcut de Nicolae Cioranu, preşedintele Federaţiei  Romovis. Beneficiarii acestei subvenții își vor  primi banii începând cu data de 10 februarie. Până la sfârşitul lunii ianuarie, APIA va termina centralizarea efectivelor eligibile și controlul administrativ al dosarelor. 

 

Totodată, valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor va fi de 146,85 milioane de lei. Din această sumă, 44,5 milioane de lei se acordă pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine, iar 102,35 milioane lei pentru speciile ovine și caprine.