Înveșmântată cu o pictură restantă, Parohia cu hramul Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, din comuna Afumați, a primit, duminică, 28 februarie, o haină nouă.  Haina luminoasă a purității și a sfințeniei, dăruită cu multă dragoste, de un sobor de preoți și diaconi, condus de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. 

Cea mai frumoasă podoabă pentru credincioșii comunei Afumați, Biserica Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, a primit darul harului divin. Situată pe malurile râului Pasărea, așezarea sfântă este locul unde oamenii își deschid sufletele împietrite de suferinți, lăsând loc iertării și iubirii din care izvorăsc liniștea și marile miracole.

Printr-o slujbă frumoasă, grandioasă și înăl­­țătoare, săvârșită pe 28 februarie, în fața primarului Gabriel Dumănică, a viceprimarului Aurel Tudor, a directorului Consiliului Județean Ilfov, Irinel Scrioșteanu și a sute de credincioși, soborul condus de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (BOR), a resfințit pictura lăcașului de cult, care a fost conservată și restaurată complet.

Au fost binecuvântate toate lucrările de înfrumusețare a lăcașului  

Glasurile clopotelor parohiei din Afumați, au sunat pline de bucurie revărsarea harului divin peste așezarea sfântă și peste credincioșii ei.

Înconjurat de un sobor ales, din care au făcut parte și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bu­cu­reștilor, o delegație patriarhală, preotul Cristian Burcea, Protopopul Protopopiatului Ilfov Nord și preotul paroh Florin Ionică, la ­ceas de sărbătoare creștină, Întâistătătorul BOR a binecuvântat absolut toate lucrările noi de la biserică. 

Credincioșii din Afumați mai au un sfânt protector

Rugătorii care vin să se reculeagă la această sfântă biserică mai au, începând de duminică, 28 februarie, încă un protector. În semn de prețuire pentru strădania credincioșilor de a-și îmbogăți sufletele cu dragoste de Dumnezeu și cu fapte bune, Patriarhia Română a dăruit Parohiei Afumați II, după cum au “botezat-o” creștinii locului, care este păstorită de preotul paroh Florin Ionică, cel de-al doilea hram. Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului, care va fi prăznuit în fiecare an, în ziua de 14 aprilie.

Părintele Patriarh le-a vorbit credincioșilor despre nevoia de a-și împodobi sufletul cu frumoasa cunună a celor mai înalte virtuți: pocăința, iertarea și iubirea.  În cuvântul său de învățătură rostit, acesta a făcut referire la importanța pocăinței pentru urcușul sufletesc al omului spre izbăvirea de păcate, Învierea și bucuria întâlnirii cu Hristos, Cel care a descoperit întregii omeniri iubirea milostivă a Tatălui Ceresc.  Îndemnând credincioșii la pocăință, Preafericitul Părinte Daniel, a cuvântat din Evanghelia Duminicii Întoarcerii Fiului Risipitor. “Evanghelia ne spune că fiul cel tânăr a dorit să facă experiența libertății ca înstrăinare de tatăl său și de casa părintească. Vedem că tatăl acceptă cererea fiului său de-a primi partea sa de avere și de-a părăsi casa părintească, dovadă că Dumnezeu respectă libertatea omului de-a urma propriul drum în viață. Omul are, așadar, libertatea de a folosi toată energia vieții sale, darurile sale naturale sau darurile dobândite de la alții după cum dorește, iar Dumnezeu respectă această libertate, chiar dacă știe că omul o poate folosi într-un mod contrar voinței divine. Totuși, deodată cu respectul arătat de Dumnezeu libertății omului, Evanghelia de astăzi ne arată și drama sau eșecul libertății omului ca înstrăinare de Dumnezeu. Țara depărtată în care s-a dus fiul cel tânăr reprezintă îndepărtarea omului de Dumnezeu și de starea libertății sănătoase. Printr‑o viață de­zordonată, prin înrobirea față de plăcerile trupești pătimașe, omul se înstrăinează de Dumnezeu și îl aduc în starea în care crede că libertatea de a deveni pătimaș definește persoana sa ca fiind matură și autonomă. Însă, Sfânta Evanghelie precizează că “o foamete mare s-a făcut în țara aceea” (Luca 15, 14). Cine a programat acea “foamete mare”? Ce rost avea foametea în acea “țară depărtată”? Nu ni se spune în Evanghelie, dar se poate presupune că aceasta a fost cauzată de o secetă îngăduită de Dumnezeu, deoarece, adesea, când libertatea oamenilor devine neînțeleaptă sau autodistructivă, înțelepciunea lui Dumnezeu caută să salveze pe omul păcătos și pătimaș, chemându-l la pocăință. Cu alte cuvinte, când nu ne înfrânăm de bună voie de la lăcomie materială ajungem să postim de nevoie. Dumnezeu poate folosi dificultăți materiale exterioare pentru a produce o schimbare spirituală sau interioară a omului pătimaș, înrobit de lucruri materiale”, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh. Preafericirea Sa, a ținut să le reamintească celor prezenți, importanța pocăinței, a postirii, a Spovedaniei și a Sfintei Împărtășanii, în special în perioada care va urma începând din 14 martie, odată cu intrarea în Postul Paștelui, când trebuie să ne pregătim spiritual pentru Învierea Domnului și pentru viața veșnică.

“Iubiți credincioși, evenimentul de astăzi de la parohia noastră a fost unul istoric și unic, deoarece, în istoria comunei Afumați, de la târnosirea bisericii, nu a mai venit niciodată Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române. Este prima dată în istoria ambelor parohii din Afumați (n.r. – Parohia Afumați I și Parohia Afumați II), când au poposit doi ierarhi, la slujba de duminică. Fiecare dintre noi am primit astăzi, har peste har de la Bunul Dumnezeu pentru că episcopii sunt urmașii Sfinților Apostoli. Cu toții ne-am umplut sufletele de bucurie duhovnicească, deoarece biserica noastră a primit și al doilea hram, prin decizia patriarhală nr. 11/2016, Sf. Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului, cu zi de prăznuire pe 14 aprilie. Mulțumim Bunului Dumnezeu, Preafericii Sale Părintelui Daniel, Patriarhul BOR, Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul pentru bucuria duhovnicească de a-i avea în mijlocul nostru, pentru îndrumarea și bucuria duhovincească, părinților consilieri, părintelui Protopop, Cristian Burcea, părinților slujitori, domnului primar Gabriel Dumănică pentru implicarea directă în realizarea acestor lucrări ample, Consiliului Parohial, Comitetului Parohial și nu în ultimul rând, credincioșilor  care au ajutat cu toată dragostea la înfrumusețarea parohiei. Fie ca Bunul Dumnezeu, Maica Domnului și Sf. Mare Mucenic Dimitrie să vă ocrotească și să vă răsplătească pe toți cei care ați ajutat sfânta noastră biserică, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin!”, a spus preotul paroh, Florin Ionică.

“În comuna Afumați există un parteneriat între Biserică, Școală, Primărie și Consiliul Local care au dus la dezvoltarea și modernizarea comunei. Biserica veche, Afumați I, care este monument istoric, a fost restaurată în 2014. Un an mai târziu, în 2015, deja efectuam ample lucrări de restaurare și modernizare a lăcașului de cult Afumați II. A fost schimbat acoperișul bisericii parohiale, a fost montat tablă tip zinc-titan, s-a refăcut fațada bisericii parohiale, gardul bisericii, a fost renovată capela, clopotnița, lumânărarul, s-a făcut restaurarea-conservarea picturii murale, a stranelor, catapetesmei, policandrelor, sfeșnicelor, candelelor etc. După lucrările de reabilitare și modernizare a lăcașului sfânt, am realizat restaurarea și conservarea picturii murale, veche din 1940. Toate acestea s-au făcut cu fonduri din bugetul local și prin bunăvoința dvs., a credincioșilor Parohiei Afumați II și vă mulțumesc din suflet! Biserica este locul inimii curate și bune, singurul loc unde oamenii și Dumnezeu se întâlnesc într-o comuniune deplină. Iar fără Dumnezeu, nimic nu este posibil. De aceea, împreună cu membrii Consiliului Local, acord o importanță deosebită lăcașelor de cult din comună. Cu aleasă prețuire, vă doresc sănătate, pace și bucurie întru mulți și binecuvântați ani!”, a spus primarul Gabriel Dumănică. 

 

S-a menținut pictura originală

Biserica cu hramul “Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” a fost construită între anii 1932-1940 de către enoriași, în frunte cu Pr. Ioan Cherciu și Epitropul Dumitru N. Tudor. Familiile Turmăcelu și Teodorescu au avut o contribuție majoră la ridicarea bisericii parohiale, deoarece terenul pe care s-a construit biserica a fost donat de către Dumitru Tudor. Marele pictor Iosif Keber, evreu trecut la ortodoxie, a început lucrările de pictură în anul 1938, în frescă, în stil propriu. Lucrările s-au încheiat în anul 1940 și atunci pictura a fost sfințită pentru prima dată. “De atunci nu s-a mai restaurat această pictură și, odată cu trecerea anilor, s-a deteriorat considerabil, s-a fisurat, s-a acoperit de praf, fum, grăsimi etc. În iunie 2015 au început lucrările de restaurare. Consilierul patriarhal, Nicolae Hriscu a restaurat-o acum. S-a menținut pictura originală în cea mai mare parte”, ne-a spus preotul paroh. 

 

Daruri și distincții pentru binefăcători

La finalul ceremoniei, Patriarhul BOR a dăruit binefăcătorilor parohiei, distincții în semn de recunoaștere și mul­țumire. Primarului Gabriel Dumănică i-a oferit Ordinul Sanctus Stephanus Magnus pentru mireni. Același ordin i l-a dăruit și inventatorului Mircea Tudor, care a realizat încălzirea prin pardoseală. Acesta a acordat și mai multe Diplome omagiale Sfântul ierarh Antim Ivireanul. Consiliului Parohial i-a dăruit Distincție de Vrednicie cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou,  iar Comitetului Parohial, i-a oferit Distincție de Vrednicie cu chipul Maicii Domnului. Cu acest prilej, preotul paroh Florin Ionică a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor. Preafericitul Părinte Patriarh a dăruit credincioșilor câte o iconiță cu chipurile sfinților ocrotitori ai lăcașului, iar parohiei, o Evanghelie nouă, o cruce nouă pentru biencuvântarea enoriașilor și numeroase cărți de învățături creștine. Ca o prețuire pentru toate binefacerile aduse bisericii de-a lungul timpului, preotul paroh, i-a oferit Întâistătătorului BOR, din partea Parohiei Afumați II, o icoană a Sf. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.

    

Patriarhul, Cetățean de Onoare al comunei Afumați

La final, edilul Gabriel Dumănică și membrii Consiliului Local i-au acordat Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul BOR, titlul de Cetățean de Onoare al comunei Afumați. Titlul i-a fost acordat pentru contribuția adusă dezvoltării spiritualității și culturii în comunitate.