Printr-un comunicat de presă, Agenția Națională pentru Plăți în Agricultură a anunțat că a efectuat plata unei prime tranșe din renta viageră aferentă anului 2013, pentru beneficiarii care și-au vizat carnetele de rentier în perioada 1 — 31 martie 2014 și au avut deschise conturi bancare. Suma totală plătită este de 11.116.597,21 lei, având ca sursă de finanțare bugetul național, pentru un număr de 9.653 beneficiari. În anul 2012, suma totală alocată pentru plata rentei viagere agricole a fost de aproximativ 72 de milioane de lei, pentru un număr de 74.000 de rentieri agricoli. 

Ce este renta viageră?

Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprie­tatea sa, ori încheie acord cu investitorul (se aplică persoanelor care au solicitat obținerea calității de rentier până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv). 

Pentru a intra în posesia rentei cuvenite, începând cu data de 1 martie până la data de 31 august a fiecărui an, rentierii se vor prezenta personal ori prin mandatar la oricare centru județean al APIA în vederea solicitării vizei anuale a carnetelor de rentier agricol, în baza cărora se va plăti renta viageră agricolă. 

Valoarea rentei agricole

Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan înstrăinat, sau pentru care s-a încheiat acord cu investitorul și echivalentul a 50 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat. Pentru suprafețele mai mici de un hectar, suma plătită este proporțională cu suprafața înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul. 

Cum se face plata

Plata rentei viagere agricole se face în lei, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de BNR, din anul pentru care aceasta se datorează. Plata se efectuează prin mandat poștal, virament bancar, sau orice modalitate prevăzută de lege. Renta viageră se plătește într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată. Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul respectiv poate fi încasată de moștenitorii săi, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moștenitor.