Pregătiri pentru 2 noiembrie 2014

Reprezentanții unităților administrativ teritoriale (UAT-uri) ilfovene (primari și secretari) au participat, pe 25 septembrie a.c., la sediul Prefecturii Ilfov, la o instruire, în vederea organizării în bune condiții a alegerilor prezidențiale ce vor avea loc pe 2 noiembrie 2014.

Prefectul județului, Daniel Rășică, a transmis participanților o serie de rugăminți (de fapt, obligații în ceea ce privește respectarea legislației referitoare la alegeri), iar detalii despre pregătirea acestora au fost oferite de judecătorul Mircea Epuran, președinte al Biroului Electoral Județean (BEJ) Ilfov și de Nicoleta Grigore, director Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Astfel, Daniel Rășică a atras atenția asupra a două adrese primite de instituția pe care o conduce din partea Ministerului Muncii și din partea Ministerului Afacerilor Interne, prin care se solicită primăriilor, în primul caz, accesibilizarea secțiilor de votare, pentru a permite și persoanelor cu dizabilități să-și exprime votul, fără a întâmpina dificultăți și, în al doilea caz, transmiterea de către autoritățile locale a dispozițiilor emise de către acestea în legătură cu stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoral. ”Mi-aș dori ca aceste alegeri să fie un exemplu și să nu înregistrăm nici un fel de contestare”, a declarat prefectul județului, care a adăugat că, pentru a ieși lucrurile cum trebuie, e nevoie ”să vorbim toți aceeași limbă!”

Pe scurt, e bine de știut!

În continuare, după o serie de considerații generale cu privire la actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României, din 2 noiembrie 2014, președintele BEJ Ilfov și reprezentantul AEP au amintit celor prezenți că au dreptul, la un singur vot în fiecare tur de scrutin, cetățenii cu vârsta de 18 ani împliniți până pe 2 noiembrie a.c., inclusiv, fiind privați de acest drept debilii sau alienații mintal, puși sub interdicție și persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale.

Alegătorii votează la secţia de votare unde sunt arondaţi potrivit domiciliului

Alegătorii care în ziua votării se află în altă comună, oraş sau municipiu decât cel de domiciliu îşi pot exercita dreptul de vot la orice secţie de votare, după ce declară în scris, pe propria răspundere, că nu au mai votat şi nu vor mai vota la acel tur de scrutin, fiind înscrişi de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare într-un tabel. 

Fac excepție membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi persoanele însărcinate cu menţinerea ordinii, care votează la secţia de votare unde îşi desfăşoară activitatea.

Delimitarea secțiilor de votare

Delimitarea secțiilor de votare și stabilirea sediilor acestora se actualizează, anual, până cel mai târziu la 1 martie, de către primari, prin dispoziție, fără ca acestea să poată depăși limitele teritoriale ale colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților. După 1 martie a fiecărui an, modificările pot fi efectuate numai cu avizul de conformitate al AEP.

Schimbarea sediului unei secții de votare, în perioada 2 martie – 31 decembrie a fiecărui an, se poate realiza numai dacă situația juridică sau de fapt a imobilului nu mai permite organizarea unei secții de votare în cazul organizării de alegeri, precum și în cazuri de forță majoră.

Aducerea la cunoș­tință publică a delimitării și numerotării secțiilor de votare, precum și a locurilor de desfășurare a votării, se realizează prin afișare pe site-ul primăriei, acolo unde acesta există și pe site-ul instituției prefectului; prin publicații afișate la sediul primăriei (modalitate obligatorie); prin publicații afișate la sediul secțiilor de votare (obligatoriu); prin mass-media scrisă și audiovizuală, precum și prin orice alt mijloc de publicitate.

Pentru facilitarea accesului alegătorilor spre locurile de desfășurare a votării, primarii au obli­gația de a dispune montarea indicatoarelor către acestea.


Afișaj electoral

Primarii sunt obligaţi ca după data expirării termenului de depunere a candidaturilor, dar până la rămânerea definitivă a acestora – adică cel mai târziu la 27 septembrie 2014 – să stabilească locuri speciale pentru afişajul electoral prin dispoziţie, care se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primăriei. Acestea trebuie să fie stabilite în locuri publice frecventate de cetăţeni, astfel încât să poată fi folosite fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective. În prealabil, primarii sunt obligaţi să asigure înlăturarea din spaţiul public a oricăror materiale de propagandă electorală rămase de la campaniile electorale precedente. Locurile speciale pentru afişaj electoral pot fi folosite numai de candidaţii la funcţia de preşedinte şi de partidele care i-au propus. Pe un panou electoral, fiecare candidat poate aplica un singur afiş electoral. Un afiş electoral nu poate depăşi 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.

După data încheierii campaniei electorale, este obligatorie îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip, numai din şi de pe clădirea sediilor secţiilor de votare.

Amenajarea secțiilor

Nu se vor amenaja secţii de votare în spaţii care fac parte din unităţile de asistenţă medicală cu paturi, sau de asistenţă medicală primară şi ambulatorie de specialitate.

În imobilele în care se amenajează spații destinate desfășurării votării trebuie să existe mijloace de comunicații, energie electrică, grup sanitar. 

Pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor, care intenționează să își exercite dreptul de vot, la secția de votare se amenajează rampe speciale.