Comitetul pentru Situații de Urgență, în acțiune!

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov s-a reunit, pe 15 noiembrie, la sediul Prefecturii, pentru a analiza stadiul actualizării Planurilor locale de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteo periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și a poluărilor accidentale – pentru perioada 2014-2017.

     Au mai fost analizate și principalele măsuri ce urmează a fi luate, în perioada imediat următoare, în scopul desfășurării în bune condiții a activităților în sezonul rece, dar și pentru aprobarea Programului toamnă-iarnă pentru perioada noiembrie 2013-martie 2014. Directorul Serviciului de Gospodărire a Apelor (SGA) Ilfov-București, Alexandru Popescu,  le-a explicat reprezentanților Comitetului două aspecte importante, în ceea ce privește Planurile de apărare – și anume:

Aceste planuri se întocmesc cu asistență tehnică și sub coordonarea SGA, se avizează de către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență și de către Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență și se aprobă de președintele Comitetului județean – prefectul județului;

Planul de apărare se poate realiza numai după reactualizarea Planurilor de apărare de la nivelul comitetelor orășenești și comunale.

În continuare, Alexandru Popescu a vorbit despre verificările privind starea tehnică și funcționalitatea construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, din județ.

Stadionul Concordia, risc de inundație!

S-a constatat, astfel, că, pe râul Dâmbovița – la acumularea nepermanentă Domnești, tranzitarea apelor mari se efectuează prin cele 4 deschideri ale Nodului hidrotehnic Dragomirești, care trebuie reabilitat. Digul amonte pod CF București-Craiova – executat recent – va fi recepționat până la finele lui 2013. Punctul critic al regularizării râului Dâmbovița este situat în amonte de acumularea Lacul Morii. 

El este reprezentat de un sector cuprins între Drumul Comunal 22, Drumul Gării și pod CF București-Craiova, din Chiajna. Problemele sunt create de podul rutier de pe acest drum comunal, din cauză că secțiunea de curgere este necorespunzătoare și prezintă colmatări între ambele culee. “Podul rămâne un obstacol ce poate genera inundații la tranzitarea debitelor mari de apă (spre exemplu peste 25 mc/s, cum s-au înregistrat în septembrie 2005), în special pe malul drept – unde se află acum Stadionul Concordia”, a declarat șeful SGA Ilfov-București.

Fără fonduri pentru reparații

Pe râul Colentina, Acumularea Buftea – în funcțiune din 1936 – are nivelul de exploatare restricționat la cota 104 m deasupra Mării (cu 1 metru sub nivelul normal de retenție). Construcțiile submersate prezintă degradări și, pentru că această acumulare are ca principală utilitate atenuarea viiturilor pentru apărarea împotriva inundațiilor a Capitalei și Ilfovului, este absolut necesară realizarea lucrărilor prevăzute în Proiectul ”Mărirea gradului de siguranță în exploatare a Acumulării Buftea”, întocmit și avizat printr-un program cofinanțat de Banca Mondială și de bugetul de stat. Tot pe râul Colentina, la Acumularea Pantelimon II, în noiembrie 2012 au fost făcute lucrări de reparație la mecanismele de acționare ale stavilei 2, de la descărcătorul de ape mari al barajului. Deși acum este funcțională, stavila are pierderi de apă de circa 1 mc/s. De aceea, în 2013 au fost programate lucrări de reparații la corpul stavilei 2 și reparații capitale la stavila 1, dar, pentru că nu s-a putut realiza punerea la uscat, reparațiile nu s-au efectuat. La Acumularea Cernica, stăvilarul din beton a fost modernizat și este echipat cu 2 stavile plane acționate electric și manual. Stavila 2 este însă blocată pe poziția închis, iar stavila 1 este funcțională doar manual. Din lipsa fondurilor, reparațiile nu s-au efectuat nici aici.

Lipsă plan!

”Nici una dintre acumulările verificate NU are plan de acțiune în caz de accident la baraj! Pentru întocmirea ”Planului de acțiune în caz de accident la barajul Buftea și la barajele de pe râul Colentina”, sunt necesare efectuarea unor studii de specialitate pe toată salba de 15 lacuri de pe Valea Colentina, respectiv studiu de rupere în cascadă a barajelor. Acesta va fi însă întocmit, după finalizarea hărților de hazard la inundații, la care încă ce lucrează”, a concluzionat Alexandru Popescu.

Mențiune specială

Pentru prevenirea unor posibile inundații datorate secțiunilor reduse ale unor poduri și podețe ale drumurilor naționale de pe râurile din Ilfov, SGA Ilfov-București a solicitat, repetat, CNADNR – Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București – Ilfov – să ia măsurile ce se impun pentru reabilitarea: podețului pe DN1, de peste canalul de desecare CCIII spre râul Valea Pasărea, din Otopeni, podețului pe DN2, de peste râul Valea Șindrilița, din Găneasa și podețului pe DN3, de peste râul Valea Pasărea, din Brănești. Aceste podețe, la viiturile din septembrie 2005, au produs deversări ale apelor pe carosabil și blocarea traficului rutier.

Speranța Cliseru promite sprijinul Prefecturii

”O să vă sprijin în găsirea unor surse de finanțare pentru finalizarea lucrărilor la baraje. Lucrarea de la barajul Buftea este extrem de importantă. Apoi, la fel de important este să identificăm toate podețele cu probleme, chiar și pe cele de pe drumurile județene. Eu știu, spre exemplu, că, nici un podeț sau pod în administrarea CNADNR nu este autorizat. De aceea, recomand companiei ca, după efectuarea reabilitării celor trei podețe menținonate, aflate pe drumurile naționale, să le și autorizeze”, a declarat prefectul județului Ilfov, Speranța Cliseru.