● Într-o lună pâinea va fi mai scumpă

Producţia medie de grâu la hectar s-a diminuat cu 20% în acest an, comparativ cu perioada similară a anului trecut, iar preţul grâului la producători a crescut cu cir-ca 20-25%. Calitatea recoltei de grâu este, însă, “nemaiîntâlnită în ultimii 25 de ani”, au anunţat reprezentanţii Organizaţiei Interprofesionale “Cereale şi Produse Deriva-te”.

Producția de grâu s-a diminuat din cauza secetei și a condițiilor meteo care au forțat în ultima perioadă această cultură, a precizat Daniel Botănoiu, secretar de stat în MADR. Datorită calității „nemaiîntâlnite în ultimii 25 de ani” a grâului, după cum a caracterizat-o Aurel Popescu, președintele Organizației In­terprofesionale, se preve-de că o cantitate însemnată din producție va ajunge la export. Creșterea prețului la producători va avea, însă, repercusiuni asupra prețului pâinii. Aurel Popescu conside-ră că efectele acestor scumpiri se văd la prețul făinei și se vor resimți în cel mult o lună  și în prețul pâinii.

Secretarul de stat Daniel Botănoiu a făcut un bilanț al stadiului recoltării de cereale păioase precizând că, până la această dată, s-a recoltat 90% din suprafața culti-vată cu orz, 30% din cea cu grâu și secară, la orzoaica de toamnă 85%, iar la cea de primăvară – 25%.  

Oficialul MADR a mai precizat că recoltatul se va finaliza în cel mult 10 zile, dacă se lucrează în ritmul actual şi dacă nu vor fi incidente climatice.