Senatorul PNL Traian Igaș a depus un proiect de lege la Camera Superioară a Parlamentului în care este prevăzută obligația organelelor fiscale ca, de la derularea inspecţiei și până la aplicarea sancţiunii, să consilieze firmele în vederea remedierii aspectelor neconforme. În caz contrar, sancţiunile vor fi  considerate nule de drept.

Realizarea consilierii ar urma să fie consemnată într-un proces-verbal care face referire la aspectele neconforme și în care se stabilesc termenele de remediere. Controlul se va relua
într-un interval de timp ce nu poate fi mai mic de 10 zile, potrivit proiectului de lege. Sancţiunile și oricare alte dispoziţii obligatorii înscrise în actul de control sunt nule de drept, dacă s-au dispus fără termenul de remediere, mai prevede iniţiativa legislativă depusă de Igaș.

 

Controalele inopinate, exceptate

De la procedura consilierii sunt exceptate organele fiscale care, prin efectul legii, pot efectua un control inopinat, conform articolului sau când sunt sesizate sau se autosesizează/constată fapte flagrante. Traian Igaș susţine în expunerea de motive că „ceea ce se întâmplă acum cu controalele ANAF constituie o problemă de abordare care ţine de secolul al XVIII-lea sau al XIX-lea”. El afirmă că organele fiscale ar trebui să urmeze principiul preventiv, nu pe cel punitiv.

 

Companiile cu datorii nu trebuie închise

 

„Având în vedere faptul că atât Codul fiscal, cât și Codul de procedură fiscală se modifică de la o zi la alta, politicile fiscale neavând predictibilitate pentru a putea înlătura riscurile fiscale, Agenţia Naţioală de Administrare Fiscală trebuie să aibă o abordare mai modernă, să implementeze metode moderne pentru efectuarea controlului fiscal, să aibă un rol mai puţin punitiv în viaţa cetăţii, și mai ales un rol pozitiv, stimulativ și preventiv”, susţine liberalul în expunerea de motive. Traian Igaș susţine că o companie nu trebuie închisă, pentru că impactul acestui demers se răsfrânge atât asupra salariaţilor care își pierd locurile de muncă, cât și asupra volumului de taxe și impozite care ajung la bugetul de stat. Senatul este prima cameră sesizată.