Pe masa ministrului Agriculturii se află un proiect de Ordin MADR care privește cerințele pentru buna gestionare (SMR).

Începând cu acest număr, ne propunem să prezentăm fermierilor ilfoveni, în amănunt, acest proiect, pe parcursul mai multor ediții ale publicației noastre.

 SMR 1 – Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

1. În scopul protecției tuturor resurselor de apă împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, fermierii au următoarele obligații:

● să dispună de capacități de depozitare a gunoiului de grajd, fără defecte structurale, a căror mărime să depășească necesarul de stocare a gunoiului de grajd, ținând seama de perioadele cele mai lungi de interdicție pentru aplicarea îngrășămintelor organice. Depozitarea temporară a gunoiului de grajd se face în spații amenajate sau în câmp, pe terenul pe care va fi împrăștiat, în conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole;

● să respecte perioadele de aplicare a gunoiului de grajd pe terenul agricol, respectiv calendarul de interdicție pentru aplicarea îngrășămintelor organice, în conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole;

● să nu depășească cantitatea de 170 kg azot/ha, provenind din aplicarea îngrășămintelor organice și/sau minerale pe terenul agricol, în decursul unui an. În acest scop, trebuie să urmeze un plan de fertilizare simplificat și să distribuie uniform îngrășămintele pe terenul agricol;

● în cazul exploatațiilor care practică agricultura în sistem irigat și în care producția planificată necesită o cantitate mai mare de 170 kg de azot/ha, este obligatorie aplicarea unui plan de fertilizare întocmit pe studiul agrochimic, în conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole;

● să nu aplice îngrășăminte organice sau minerale pe terenuri saturate cu apă, inundate, înghețate sau acoperite de zăpadă, în conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole;

● să asigure încorporarea în sol a îngășămintelor organice aplicate pe terenurile arabile cu panta mai mare de 12%, în cel mult 24 de ore de la aplicarea acestora;

● să nu aplice îngrășăminte organice sau minerale pe fâșiile de protecție existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea apelor de suprafață sau pe terenurile agricole situate în zonele de protecție sanitară a captărilor de apă potabilă, stabilite conform legii. Lățimea minimă a fâșiilor de protecție este de 1 m, pe terenurile cu panta de până la 12% și de 3 m, pe terenurile cu panta mai mare de 12%. Panta terenului este dată de panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă;

● să întocmească la zi, să păstreze o perioadă de 5 ani și să prezinte pentru control documentele de evidență ale exploatației cu privire la suprafața agricolă utilizată, structura culturilor, efectivele de animale, tipul și cantitatea îngrășămintelor cu azot aplicate pe terenul agricol (planul de fertilizare) și documente de livrare/expediere a îngrășămintelor.

 

2. În cazul în care, pe terenul agricol situat în vecinătatea apelor de suprafață, nu există fâșii de protecție, fermierul are obligația înființării și menținerii acestor fâșii, în conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole.