Ședință CJ Ilfov

Ședința din 31 iulie a.c. a Consiliului Județean Ilfov (CJI), condusă de președintele Consiliului, Marian Petrache, a debutat cu un întreg proces de predare /primire laptopuri către consilierii județeni (din partea CJI), aceștia având acum, la dispoziție, tehnică modernă pentru a urmări mai ușor proiectele de hotărâri supuse votului. Așadar, în premieră, consilierii au primit, pe lângă mapele de carton, și câte un CD cu ”materialele de  ședință ordinară”, aceasta fiind forma în care se va face, de acum înainte, documentarea asupra temelor propuse pe ordinea de zi a viitoarelor ședințe

Ședința a fost una rapidă, chiar dacă s-au votat multe proiecte de hotărâri, însă acestea au trecut fără probleme, cu unanimitatea voturilor consilierilor județeni.

Așadar, a fost modificată HCJI 18/2014 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov, în sensul numirii lui Orațiu Ion Rușeanu, noul șef al IPJ Ilfov, în locul fostului membru, Gheorghe Popescu, care nu mai ocupă funcția de conducere a Inspectoratului de Poliție Ilfov.

A fost, de asemenea, aprobat ”Programul de măsuri și acțiuni pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii pe drumurile județene din Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2014-2016”. CJI deține și administrează o rețea de drumuri județene de circa 380 km pe care este necesară intervenția în cadrul serviciilor de întreținere curentă pe timp de iarnă.

Un alt proiect de hotărâre adoptat a avut legătură cu solicitarea transmiterii unui sector de drum de interes național din domeniul public al statului și din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, în domeniul public al județului Ilfov și în administrarea CJI, declasarea acestuia din drum de interes național și încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes județean a sectorului de drum național ”DN CB între km. 66+150 (Chitila) și km. 69+050 (Mogoșoaia)”.

Rectificare bugetară

Alte proiecte de hotărâri, adoptate de către consilierii județeni ilfoveni, au vizat contul de execuție al bugetului local al județului, pentru trimestrul II 2014; modificarea HCJI 67/2014 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, dar și rectificarea bugetului local al Ilfovului pe anul 2014.

De asemenea, s-a modificat HCJI 91/2012 privind aprobarea achizi­ționării serviciilor juridice de asistență și de reprezentare, avocatul contractat inițial de către Consiliu devenind societate de avocatură și fiind, evident, acum, vorba, despre alte costuri pentru reprezentarea în litigiile existente și viitoare.

Un nou regulament pentru evaluarea persoanelor cu handicap

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ilfov a fost, de asemenea, adoptat de majoritatea consilierilor județeni. Nota de fundamentare a proiectului precizează că se impunea elaborarea unui nou Regulament, ”ținând cont de modificările legislative intervenite în ultimii 10 ani, precum și de realitatea socio-medicală, complexitatea și gravitatea afecțiunilor handicapante, dar și de morbiditatea specifică județului Ilfov”.

Și dobândirea unor construcţii în domeniul public al judeţului Ilfov, situate pe terenul aflat în domeniul privat al județului şi administrarea CJI, a primit votul pro al consilierilor. Este vorba despre ”Teren secție comuna Grădiștea”, aflat în administrarea Contrans SA, societate aflată în lichidare.

La fel au trecut proiectele de hotărâri privind organizarea parcului auto al CJI (6 autoturisme și 5 autoutilitare) şi stabilirea normativelor proprii de consum lunar de carburanți pentru mijloacele de transport din dotare (150 l/lunar pentru autoturisme și 400 l/lunar pentru autoutilitare), cel referitor la scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării, a unor bunuri aflate în domeniul privat al Ilfovului, dar și modificarea și completarea HCJI 21/24.02.2014 privind definitivarea ”Programului anual de achiziţii publice pe 2014”.

CJI aprobă actualizarea monografiei economico-militare a Ilfovului

Monografia economico-militară a județului este documentul care cuprinde date și informații referitoare la principalele elemente geografice și de infrastructură, resursele materiale, energetice și umane, precum și alte date și informații din cadrul UAT-urilor, necesare pentru susținerea efortului de apărare, asigurarea ordinii publice și securității naționale, pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență și de criză, precum și pentru acordarea Sprijinului Națiunii Gazdă în cadrul acțiunilor cu statele membre NATO și partenere. Monografia se editează o dată la 4 ani, ultima ediție fiind din 2012, iar anexele se actualizează periodic. În 2014, monografia actualizată va cuprinde 10 anexe, 9 dintre ele fiind nesecrete și una secretă.

Petiții soluționate

A fost aprobat și Raportul cu privire la soluționarea petițiilor pe semestrul 1, 2014, activitate desfășurată în cadrul Compartimentului Petiții – Direcția Juridică și Admnistrație Publică Locală. Potrivit Raportului, în semestrul 1 al anului în curs, s-au înregistrat 53 de petiții, adresate direct de către persoane fizice din Ilfov (34), adresate prin intermediul altor instituții (13) și adresate direct de persoane fizice din București (6). Cele mai multe au fost solicitări de ajutoare financiare și sociale de la autoritățile locale.

Amânare în vederea găsirii altei linii de finanțare

Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii CJI cu CL Mogoșoaia, Asociaţia Institutul pentru Politici Publice și Experimentarium-Danemarca, în vederea participării la depunerea proiectului KidZeum – Centrul de Educaţie non-formală pentru TOȚI, în cadrul liniei de finanţare POSDRU Dezvoltarea Economiei Sociale, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” a fost amânat, deoarece se caută o altă linie de finanțare.