Săptămâna aceasta a avut loc, la Centrul Cultural „Ion Manu” din orașul Otopeni, prezentarea Raportului privind starea și calitatea învăţământului din Judeţul Ilfov. La eveniment au participat, alături de conducerea Inspectoratului Școlar al judeţului, și majoritatea conducătorilor de unităţi de învăţământ din Ilfov. Inspectorul școlar general al judeţului Ilfov, Ion Cornaciu, a fost cel care prezentat Raportul.

În anul școlar 2011-2012 a fost ridicată personalitatea juridică în cazul a 14 școli, două grădiniţe și un centru pentru educaţie incluzivă, din cauza faptului că aceste unităţi au rămas fără directori. Inspectorul școlar general Cornaciu a afirmat că aceste ridicări ale personalităţii juridice s-au făcut în mod abuziv, deoarece nu au avut acordul comunităţilor locale respective și nu a existat un aviz al consiliului local, așa cum cere legea. ”Vom face tot posibilul să remediem această situaţie, astfel ca ma-joritatea unităţilor de învăţământ rămase fără personalitate juridică să reintre în funcţiune”, susţine Cornaciu.

O problemă o reprezintă gradul scăzut de atractivitate al unor posturi din învăţământ, acesta fiind legat de salarizare, de posibilitatea acordării unei locuinţe pentru un profesor care nu este din localitate, precum și de alte facilităţi. S-a remarcat și faptul că, de la an la an, numărul de posturi vacante titularizabile pe judeţ a fost în permanentă scădere.

Un număr de 28 elevi din judeţ au fost beneficiari ai Programului ”Euro 200”, prin care li s-a acordat un ajutor financiar de 200 euro în scopul achiziţionării unui cal-culator. La nivelul judeţului, au fost acordate șase burse pentru elevi din Republica Moldova, în cuantum de 40.625 euro pentru fiecare elev. Programul ”Bani de liceu” a inclus un număr de 645 elevi, cu un cuantum de 180 lei pentru fiecare elev. 

Bani cheltuiţi fără folos

În ceea ce privește resursele financiare, in­spec­to­rul-șef Cornaciu a făcut o referire specială la capitolul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile”. Iată ce a relevat Cornaciu: ”Aici, sumele au fost impresionante, de aproape șapte milioane lei, în proiecte în care Inspectoratul școlar este beneficiar, dar și în cele în care este partener. Din nefericire, nici la această dată nu putem oferi prea multe detalii despre situaţia utilizării fondurilor, deoarece nu s-a procedat la predarea-primirea inventarului pe aceste proiecte. În momentul de faţă, proiectele sunt suspendate pentru o lună de zile, pentru documentare și analiză. După opinia mea, pro-iectele nu au fost centrate pe necesarul instituţional, și ele au avut o dezvoltare absolut haotică. S-au făcut unele cheltuieli aberante, care întrec orice imaginaţie. Astfel, inspectoratul a făcut un contract cu un avocat pentru suma de 110.000 lei, deși există consilier juridic în organigramă. A fost distrusă rampa pentru persoane cu dizabilităţi din faţa inspectoratului, care costase 1.500 lei, și a fost făcută alta, în spatele inspectoratului, spre o ușă care nici nu este folosită, pentru suma de 73.000 lei. Au fost automatizate trei porţi, dintre care una era deja automatizată, și s-au cheltuit 27.000 lei. În cazul altor contracte, cum ar fi cele de pază, de mentenanţă, sau cu presa, care erau deja negociate, sumele au fost dublate sau chiar triplate, fără niciun motiv. Au fost făcute plăţi în sistem „plata cu ora” pentru ore care nu au fost efec-tuate, în valoare de 100.000 lei. Inspectoratul a fost obligat să plătească, și plătește în continuare, pentru procesele pierdute în cauze privind desfacerea unor contracte de muncă în mod abuziv, suma de 400.000 lei. Vom merge în instanţă și vom încerca să recuperăm aceste sume de la cei vinovaţi”.

Reţeaua școlară a judeţului Ilfov, în anul școlar 2011-2012, a fost alcătuită dintr-un număr total de 203 unităţi de învăţământ, dintre care 74 cu personalitate juridică și 129 unităţi arondate. În ceea ce privește resursele umane, în procesul de învăţământ au fost angrenate 2403 cadre didactice, 252 posturi pentru personalul auxiliar și 543 posturi pentru personalul nedidactic.

După criteriul procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat în sesiunea 2012, pe locul întâi în Ilfov s-a clasat Liceul teoretic „Ioan Petruș” din Otopeni, cu o promovabilitate de 51 la sută, urmat de Liceul Teoretic „Alexandru Rosetti” din Vidra, cu 45,4 la sută, și Liceul teoretic „Traian Lalescu” din Brănești, cu 42,8 la su-tă.