Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 25 Ilfov și-a reluat activitatea

Biroul Electoral de Circumscripție Județeană 25 Ilfov funcționează în sediul Prefecturii Ilfov, din str. Smârdan nr. 3, Sector 3, București, parter, camera 10/1/1. Președintele BEC 25 este judecător Nadia Aionese, iar reprezentanții desemnați de către partid pentru completarea Biroului sunt: Francisc – Atila Vaida (UDMR), Jenica Slav (PNL), Ion Soare (ALDE), Marian Cucu (PMP), Angela Stancu (PSD) și Sorin Iulian Mănăilă (USR). Pentru Referendumul național organizat în vederea revizuirii Constituției pe datele de 6 și 7 octombrie 2018 (între orele 07.00-21.00), în Ilfov s-au organizat 251 de secții de votare.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 422

Cetățenii au dreptul să se pronunțe prin ”DA” sau ”NU” la următoarea întrebare înscrisă pe buletinul de vot: ”Sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției României în forma adoptată de Parlament?”

Unde se poate vota?

Cetățenii vor vota la secția de votare unde sunt arondați, conform listelor electorale permanente. Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile acestora, vor fi aduse la cunoștința publicului de către primarii localităților și Autoritatea Electorală Permanentă. Cetățeanul care, în ziua referendumului național, se află într-o altă localitate decât cea în care este înscris în lista electorală poate să își exercite dreptul de vot în localitatea respectivă, la orice secție de votare, urmând a fi înscris într-o lista suplimentară de către președintele biroului electoral al secției de votare, pe baza actului de identitate sau a adeverinței care ține loc de act de identitate. Pentru alegătorii care se află în străinătate în ziua votării, Ministerul Afacerilor Externe organizează secţii de votare pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secţiile consulare şi institutele culturale din străinătate. Ministerul Afacerilor Externe poate organiza, cu acordul autorităţilor străine, secţii de votare şi în afara secţiilor de votare menționate mai sus.

Cum se votează?

Au dreptul de a participa la referendum toți cetățenii români care au împlinit 18 ani până în ziua referendumului inclusiv, cu excepția debililor sau a alienaților mintal puși sub interdicție, precum și a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale. Accesul participanților la referendum în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare participant va prezenta biroului electoral al secției de votare actul de identitate sau adeverința care ține loc de act de identitate. Biroul electoral, după verificarea înscrierii în lista electorală sau după înscrierea în lista electorală suplimentară, va înmâna participantului buletinul de vot și ștampila cu mențiunea ”Votat”. Participantul la referendum își va exprima voința în mod individual, într-o cabină închisă, aplicând ștampila ”Votat” numai în unul dintre cele două pătrate ale buletinului de vot, corespunzător opțiunii sale. După ce a votat, participantul la referendum va îndoi buletinul de vot, astfel ca pagina albă, care poartă ștampila de control, să rămână în afară, după care îl va introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă. Ștampila încredințată pentru votare se restituie președintelui biroului electoral al secției de votare.

Prezența oricărei persoane în cabinele de vot în afara celei care votează este interzisă!

Participantul la referendum care din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, în scopul de a-l ajuta.

Pentru persoanele netransportabile din cauză de boală sau invaliditate, la cererea celor aflați în această situație sau la cererea organelor de conducere ale instituțiilor sanitare sau de ocrotiri sociale în care cei netransportabili se află internați, președintelebiroului elec­toral al secției de votare desemnează din cadrul biroului un număr de membri care se deplasează cu o urnă specială și cu materialul necesar votării la locul unde se află cel în cauză, pentru a se efectua votarea.

Contravenții

Constituie contravenții, potrivit art. 49 din Legea 3/2000, în măsura în care, potrivit legii, nu sunt infracțiuni, următoarele fapte:

  • înscrierea, cu bună știință, a unei persoane în mai multe liste electorale ale localității de domiciliu; înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot;
  • refuzul de a se conforma dispozițiilor președintelui biroului electoral al secției de votare cu privire la asigurarea ordinii din localul de vot și în împrejurimi;
  • refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de vot și ștampila de votare persoanei înscrise în listă și care prezintă actul de identitate, precum și înmânarea buletinului de vot unei persoane care nu prezintă acest act;
  • părăsirea localului secției de votare înainte de stabilirea rezultatului referendumului și de semnarea procesului-verbal de către membrii biroului electoral al secției de votare.

Contravențiile prevăzute mai sus se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, iar absența nejustificată a președintelui sau a membrilor birourilor electorale, stabiliți potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora sau/și tipărirea fără drept, în vederea utilizării în ziua referendumului, de buletine de vot, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.