Comisia Europeană, Consiliul European și Parlamentul European au ajuns la un acord politic privind reforma Politicii Agricole Comune. Pe baza propunerilor Comisiei, formulate în octombrie 2011, acordul are patru reglementări fundamentale, aprobate de Parlamentul European și Consiliul Europei, cu privire la Plățile Directe, Organizarea pieței comune, dezvoltare rurală și reglementarea pe orizontală a aspectelor financiare și de management și monitorizare cu privire la PAC.

Disciplina financiară 

S-a decis că orice reducere a plăților directe anuale ca urmare a disciplinei financiare (adică atunci când plățile estimate sunt mai mari decât bugetul disponibil pentru primul pilon) ar trebui să aplice un prag de 2.000 de euro. Cu alte cuvinte, reducerea NU se va aplica primilor 2.000 de euro pe care îi primește un fermier în cadrul plăților directe. Această prevedere va servi de asemenea pentru alimentarea rezervelor pentru criza pieței, atunci când este necesar. 

 Fermierii activi

Statele membre vor avea obligația de a elimina o serie de portițe care permit unui număr de companii să solicite plăți directe, chiar dacă principalul domeniu de activitate este unul non-agricol (aeroporturi, companii de transport feroviar, stații hidrologice, companii din domeniul imobiliar, baze sportive și de agrement). Excepție fac cazurile în care companiile vizate fac dovada faptului că desfășoară activitate agricolă. Statele au libertatea de a extinde lista activităților care vor fi excluse de la acordarea plă­ților directe. 

 Hectare eligibile

Regulile au în vedere stabilirea anului 2014 ca an de referință pentru suprafaţa agricolă, dar va exista o perioadă de tranziţie petnru beneficiarii plăţiilor directe din 2013, pentru a se evita speculaţiile. ştirile care înregistrează mari creşteri în declararea suprafeţelor eligibile au dreptul de a solicita limitarea dreptului la subvenţie care vor fi alocate în 2015, la 135% sau 145% din numărul de hectare declarate în 2009.

ă pentru suprafața agricolă, dar va exista o perioadă de tranziție petnru beneficiarii plăților directe din 2013, pentru a se evita speculațiile. Țările care în­­­registrează mari creșteri în declararea suprafețelor eligibile au dreptul de a solicita limitarea dreptului la subvenție care vor fi alocate în 2015, la 135% sau 145% din numărul de hectare declarate în 2009.