Guvernul a pregătit un proiect de lege care va introduce noi reglementări pentru piața funciară. Printre acestea se numără și obligația ca persoanele fizice care cumpără terenuri agricole să aibă studii agricole și experiență în domeniul agriculturii.

Mai mult, parcelele agricole nu pot fi revândute timp de 10 ani de la cumpărare. O altă prevedere stipulează că persoanele fizice sau arendașii nu vor putea depăși o suprafață maximă ce urmează a a fi stabilită. Cumpărătorii, pentru a putea achiziționa terenuri agricole, trebuie să facă dovada că au studii în domeniul agricol şi au desfăşurat activităţi agricole pentru o perioadă de cel puţin 5 ani. În plus, ei trebuie să fie înregistrați la organele fiscale ca persoană juridică sau ca persoană fizică care desfăşoară activităţi agricole, cu excepţia celor care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului. De asemenea, proiectul de lege al Guvernului propune ca persoanele fizice sau arendașii să nu poată depăși o suprafață maximă ce urmează a a fi stabilită ulterior. Persoanele fizice vecine vânzătorului, sau arendașii, vor avea, potrivit proiectului, drept de preemțiune la cumpărarea unui teren. Ei nu vor putea, însă, să-l achiziționeze dacă dețin deja o suprafață mai mare decât limita ce va fi stabilită. 


Statul, jucător pe piața terenurilor agricole din România

Potrivit propunerii legislative, se va înființa o Agenție Guvernamentală care  va avea următoarele atribuții: eliberarea de avize pentru cumpărarea terenului agricol în condiţiile stabilite de lege; monitorizarea şi gestionarea terenurilor vândute/cumpărate;  intervenția pe piaţa funciară pentru reglarea acesteia şi pentru limitarea creșterilor excesive ale suprafeţelor de teren sau a fermelor; eliminarea pe cât posibil a intenţiilor speculative cu teren agricol; să orienteze în mod amiabil piaţa funciară prin consultanţă gratuită pentru persoanele fizice care doresc să cumpere teren; să sprijine instalarea tinerilor fermieri; să încurajeze transferul unor ferme; să cumpere sau vândă teren agricol situat în extravilan; să arendeze suprafeţe de terenuri agricole.

Terenurile agricole do­­bândite astfel nu vor putea fi vândute pe o perioadă de 10 ani de la cumpărarea acestora. În plus, acestea nu vor putea fi scoase din circuitul agricol și nici introduse în intravilan prin PUG/PUZ pentru o perioadă de 20 ani de la cumpărarea acestora. Încălcarea acestei legi va atrage răspunderea administrativă, contravenţională, civilă sau penală, după caz.