Prescripţia electronică a devenit obligatorie de la 1 ianuarie. “Medicaţia înscrisă pe formularele de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu și fă-ră con­tribuţie personală (for­mularele autocopiante) se va elibera numai dacă acestea au data prescrierii până în 31 decembrie 2012, inclusiv. Orice înscris de acest tip, cu o dată ulterioară, nu va fi validat la plată pentru farmacii. Conform legislaţiei în vigoare toţi furnizorii de servicii medicale trebuie să se alinieze cerinţelor tehnice pen-tru implementarea prescrierii electronice până la data de 31 decembrie 2012. Utilizarea altor formulare pentru prescrierea medicamentelor cu și fără contribuţie perso-nală atrage răspunderea persoanelor vinovate, în conformitate cu dispoziţiile legale”, anunţă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.