Alianţa pentru Sănătate din România (A.P.S.R.) atrage atenţia că în absenţa unei rectificări bugetare rapide, sistemul de Sănătate nu mai poate asigura serviciile ga-rantate populaţiei prin Constituţie. Prin urmare, reţetele compensate și gratuite vor fi inutile. “Pacienții plătesc de cele mai multe ori între 60 și 100% din contravaloarea serviciilor de sănătate. Motivul principal este subfinanțarea gravă a sistemului de sănătate, astfel încât s-a ajuns la restrângerea masivă a rolului CNAS în condițiile în care pacienții plătesc cotele de contribuție la sistem. Care mai este rolul CNAS dacă nu îi sunt asigurate fondurile necesare?”, spune Vasile Barbu, secretar general A.P.S.R. și președinte Asociația Națională pentru Protecția Pacienților.