Institutul Național de Statistică a anunțat că, în luna iulie, câștigul salarial mediu net a fost de 1.556 lei, în creștere față de luna anterioară cu 4 lei. Valorile cele mai mari ale salariului mediu s-au înregistrat în domeniul intermedierilor financiare(3.811lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante(858lei). În administraţia publică câștigul salari-al mediu net a crescut ușor în luna iulie faţă de luna iunie 2012, cu 0,6%, ca urmare a plăţii în avans a concediilor de odihnă. Comparativ cu luna iulie a anului precedent, câștigul salarial mediu nominal net a crescut cu 5,8%. Indicele câștigului salarial real faţă de aceeași perioadă a anului precedent a fost de 102,7%. În raport cu inflația, câștigul salarial real față de luna precedentă a fost de 99,7%, ceea ce reprezintă o scădere nesemnificativă a puterii de cumpărare(0,3%). S-au semnalat însă și scăderi sa-lariale, care s-au cifrat între 17,9%(telecomunicații) și 3-4%(fabricarea băuturilor, activități de editare, activități de asigurare)