Centrul Judeţean APIA Ilfov prezintă condiţiile pe care micii fermieri trebuie să le îndeplinească pentru a primi plata unică pe suprafaţă. Astfel, conform OUG nr. 3 din 2015:

 ● Fermierul care depune o cerere unică de plată în anul 2015 este eligibil pentru schema de plată unică pe suprafața și are dreptul la o plată anuală de maximum 1.250 euro, în funcție de suprafața și/sau numărul de animale eligibile pe care le deține în exploatație, se include automat în schema simplificată pentru micii fermieri;

 ● Plata acordată înlocuiește valoarea totală a plăților care urmează să fie alocate fermierului în fiecare an, care includ schema de plată unică pe suprafața, plată redistributivă, plată pentru înverzire și, după caz, plată pentru tinerii fermieri și sprijinul cuplat;

 ● Nu pot participa la schemă fermierii care au dreptul la plată anuală mai mare de 1.250 euro;

 ● Accesarea schemei simplificate pentru micii fermieri se poate face numai în anul 2015, pentru o perioadă de maximum 5 ani, cu posibilitatea retragerii în oricare dintre următorii patru ani ulteriori anului depunerii cererii unice de plată;

 ● Prin excepție, intrarea în schema simplificată pentru micii fermieri, în perioadă 2016-2019, se poate face prin moștenire.

 Pentru anul de cerere 2015, micii fermieri vor fi notificați de către APIA referitor la includerea automată a acestora în schemă și la suma estimată a plăţii cuvenite până la finalul perioadei de depunere a cererii unice de plată pentru anul 2015, adică 15 iunie. De asemenea, fermierii au posibilitatea de a opta pentru retragerea din schemă cel târziu până la data de 15 iulie 2015, prin notificare la APIA.

Micii fermieri trebuie să păstreze cel puțin un număr de hectare care să corespundă numărului de hectare eligibile declarate în 2015;

 ● în cazul efectivelor de animale, plata se calculează în funcție de schema de plată și numărul de animale eligibile pentru care se solicită plată în anul de cerere;

● Fermierii care nu au fost incluși automat în schema de plată simplificată pentru micii fermieri și care îndeplinesc condițiile prevăzute la primul punct pot solicita includerea în această schema până la data de 1 octombrie 2015, în urma comunicării de către APIA a calculului estimativ al sumei cuvenite

 ● După cel puțin un an de participare în schemă, micii fermieri pot opta să treacă la schema simplificată pentru micii fermieri prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013, în condițiile stabilite prin Măsura 6, submăsura 6.5, din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. 

Excepţii pentru micii fermieri:

● sunt exceptați de la utilizarea practicilor agricole benefice pentru clima și mediu;

● nu li se aplică sancțiuni administrative pentru nerespectarea normelor de eco-condiționalitate.