Senatorii au adoptat o propunere de modificare a Codului fiscal, prin care persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole și care deţin în proprietate o suprafaţă agricolă de până la 2 hectare sunt scutite de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS). Propunerea legislativă pentru completarea art. 296 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, a fost votată cu 107 voturi pentru, unul împotrivă și trei abţineri.

În expunerea de motive se arată că stabilirea bazei de calcul pentru plata CASS la un prag minim echivalent cu salariul de bază minim brut pe ţară generează situaţii în care valoarea contribuţiei datorate este cu mult mai mare decât valoarea venitului realizat pentru care se plătește contribuţia. Iniţiatorii propunerii legislative susţin că acest fapt poate conduce la rezilierea contractelor de arendă și, implicit, la imposibilitatea de a colecta impozitul pe venit și contribuţiile sociale calculate asupra veniturilor din arendarea bunurilor.

 

Propunerea adoptată în Senat va fi trimisă spre dezbatere în Camera Deputaţilor, care, în acest caz, are rolul de cameră decizională.