Persoanele cu handicap grav sau accentuat vor fi scutite, începând din 2015, de la plata impozitului pentru toate categoriile de venituri realizate. Măsura este prevăzută în OG 4/2015 pentru modificarea și completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, publicată, recent, în Monitorul Oficial al României. Pe lângă scutirea de la plata impozitului pe salarii, persoanele cu handicap grav sau accentuat nu vor plăti impozit nici pentru veniturile provenite din pensii, din activități independente ori agricole, din silvicultură și piscicultură, altele decât cele impozitate prin tranșe de venit. Legiuitorul mai stabilește și corectarea normelor de venit pentru perioada 1 ianuarie 2015 – 1 februarie 2015, pentru aceste persoane.