Ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB), din 28 aprilie a.c., a avut inclusă pe Ordinea de zi aproape 40 de puncte, care au fost supuse aprobării consilierilor municipali. 

Printre acestea se numără și proiectul de hotărâre pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici, precum și actualizarea devizelor generale aferente Studiului de fezabilitate revizuit, pentru Etapa 1 a proiectului ”Finalizarea Stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (casetă)”, dar și cel privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imo­bilele proprietate private situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Penetrație Splaiul Independenței – Ciurel – autostrada București-Pitești” (etapa 1 – perimetrul cuprins între străzile G-ral. Petre Popovăț și Amilcar S. Săndulescu, din sectorul 6 al Capitalei).

Primul dintre proiecte a primit aviz favorabil din partea consilierilor municipali. Așadar, potrivit principalilor indicatori tehnico-economici aferenți Etapei 1 a proiectului ”Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (casetă)”, valoarea totală a investiției (etapa 1: 2012-2015), conform devizului general se ridică la 1.142.675,375 milioane lei, adică 256.648,334 mii euro.

Împotriva exproprierilor

Nu la fel au stat lucrurile în cazul proiectului de hotărâre privind aprobarea exproprie­rilor în vederea realizării ”penetrației Ciurel”. Cu doar o zi înaintea ședinței CGMB, Asociația ”Salvați Bucureștiul” îl acuza pe primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, că propune Consiliului ”încălcarea flagrantă a unei decizii irevocabile a Curții de Apel București, sutele de oameni care ar urma să fie expropriați construindu-și casele în baza unor au­torizații emise de Primăria Sectorului 6 în ultimii 10 ani”. ”Consilierii generali devin astfel părtaşi la o ilegalitate marca Sorin Oprescu, care-i va costa pe bucureşteni peste 80 de milioane de euro”, arăta într-un comunicat de presă, Asociația.

Proiectul de hotărâre, respins și de această dată de către consilierii municipali, a mai fost de 6-7 ori pe Ordinea de zi a CGMB, deşi, așa cum arătam mai sus, Curtea de Apel Bucureşti l-a suspendat irevocabil. Circa 300 de case ar urma să fie demolate, cu toate că oamenii şi le-au construit în baza unor autorizaţii emise de Primăria Sectorului 6. Potrivit proprietarilor din perimetrul strada G-ral Petre Popovăţ – strada Amilcar C. Săndulescu, multe dintre aceste locuinţe sunt destul de noi şi au fost construite cu bună credinţă.

Motivele legale

Planul Urbanistic Zonal (PUZ-ul) pentru ”Penetraţia Ciurel” a fost suspendat pe 27 februa­rie 2013 de Tribunalul Bucureşti în dosarul 43728/3/2012. Pe 26 aprilie 2013, Curtea de Apel Bucureşti a menţinut soluţia, respingând re­cursul. În motivarea celor două instanţe se arată că proiectul încalcă Directiva europeană privind apa, trecând prin zona de protecţie a uzinelor de apă de la Roşu, care asigură alimentarea cu apă a Bucureştiului. În plus, avizul de mediu are numeroase deficienţe, printre care lipsa unui studiu de trafic. Un alt motiv este încălcarea Legii monumentelor, deoarece construcţia va trece printr-un sit arheologic, care este monument istoric şi nu are avizul Ministerului Culturii.