Inițiativă legislativă

La Senat a fost introdus pe ordinea de zi un proiect 

de lege care propune introducerea unui impozit forfetar în sectorul turistic, restaurante și alimentație publică.

De fapt, acest proiect reia propunerea de a se introduce un astfel de impozit forfetar pe care ar urma să îl plătească deținătorii de hoteluri baruri și restaurante, cu o cifră de afaceri anuală netă de până la 5 milioane de euro și un număr mediu anual de salariaţi mai mic sau egal cu 250, potrivit avocatnet.ro. Proiectul își propune, astfel, reglementarea impozitelor specifice acestui tip de activități, după încercări eșuate de a introduce în legislația fiscală impozitul forfetar. 

Ce activități sunt vizate?

Potrivit proiectului de lege, contribuabilii vor trebui să aibă înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară, una dintre următoarele activităţi corespunzătoare codurilor CAEN:
 5510 – „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”;  5520 -„Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”;  5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”;  5590 – „Alte servicii de cazare”;  5610 – „Restaurante”;  5621 – „Activități de alimentatie (catering) pentru evenimente”;  5629 – „Alte servicii de alimentație n.c.a.”;  5630 – „Baruri și alte activități de servire a băuturilor”.

 

În aceste sectoare de activitate sunt vizați contribuabilii care au, conform datelor din situaţiile financiare anuale/ raportările contabile anuale, o cifră de afaceri anuală netă de până la 5 milioane de euro, echivalentul în lei.
O altă condiţie care trebuie îndeplinită este ca persoanele juridice să aibă o pondere, în total venituri, de peste 70%, a veniturilor obţinute din desfășurarea activităţilor corespunzătoare codurilor CAEN menţionate anterior. Impozitul ar putea fi calculat diferit pentru fiecare dintre cele patru domenii, inclusiv în funcție de zona unde se desfășoară activitatea. O afacere din centrul Bucureștiului va plăti mai mult decât una de la periferie sau dintr-un alt oraș.