Biserica Ortodoxă îl pomeneşte sâmbătă, 6 decembrie, pe Sfântul Nicolae. În tradiția populară, acesta este moșul cel bun, care protejează copiii și le lasă daruri frumoase în ghetuțe. De numele său sunt legate numeroase minuni, vindecări miraculoase și, mai ales, un suflet nobil, care a ajutat cu cu dragoste nevoiașii.  

Preot paroh Gheorghe C. Gheorghe, de la Parohia Sf. Nicolae, din Clinceni

Sfântul Nicolae s-a născut pe vremea împăraţilor Diocleţian (284-305) şi Maximian (286-305), în cetatea Patara, din Asia Mică. Părinţii săi, Teofan şi Nona, au murit în timpul unei molime, pe când Sfântul era mic de ani, şi, de aceea, a fost crescut de un unchi, care purta tot numele de Nicolae şi era episcop al acelei cetăţi. Acesta l-a învăţat bunele deprinderi creştine şi dreapta credinţă, iar la vârsta potrivită l-a rânduit între clericii Bisericii, apoi l-a hirotonit preot. Sfântul strălucea prin înfrânare, rugăciune, milostenie, dreptate şi râvnă înţeleaptă pentru cele sfinte. De aceea, pentru nespusele lui virtuţi a fost ales şi hirotonit episcop al cetăţii Mira, din Lichia. Fiind om cu frica lui Dumnezeu şi propovăduind cu îndrăzneală dreapta credinţă, a fost prins de mai-marii păgâni ai cetăţii şi, dându-l la chinuri, l-au închis în temniţă împreună cu alţi creştini. Dar, de vreme ce Sfântul Constantin cel Mare, din voia lui Dumnezeu, a ajuns împărat al romanilor, cei care erau închişi au fost eliberaţi şi, împreună cu ei, a fost eliberat şi Sf. Ierarh Nicolae.

A săturat săracii și a vindecat bolnavii 

Mergând el la Mira, s-a arătat mult-milostiv către cei săraci şi apărător al celor nedreptăţiţi. Când s-a întrunit cel dintâi Sinod Ecumenic de la Niceea, în anul 325, a luat parte şi Sf. Nicolae. Sinodul a condamnat erezia lui Arie, conform căreia Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, ci doar trimis al Lui. La acest sinod este recunoscut drept un mare apărător al ortodoxiei. Atât de puternic a argumentat Ierarhul Nicolae și atât de încăpățânat a fost Arie, încât, îngrijorat de ruptura care se putea face în Biserică, viitorul sfânt i-a dat ereticului o palmă în cadrul sinodului. A dăruit mult săracilor, a liniștit pe întristați, a vindecat cu putere de la Dumnezeu pe bolnavi, arătând lumii slava Tatălui ceresc. 

Mitul darurilor din ghetuțe… 

Pentru ca multele lui milostenii să fie mai cu lesnire cunoscute, să arătăm una și anume: Era un bărbat în cetatea aceea, dintre cei slăviți și bogați, care mai pe urmă a rămas sărac și neslăvit, căci viața veacului acestuia este nestatornică. Bărbatul acela avea trei fete foarte frumoase și acum, fiind lipsit de toate cele de trebuință, nu avea nici hrană, nici îmbrăcăminte și cugeta să-și dea fetele sale spre desfrânare, iar casa sa să o facă casă necurată, pentru sărăcia lui cea mare, că doar astfel să aibă ceva de folos și să câștige pentru el și fetele sale îmbrăcăminte și hrană. Deci, auzind Sf. Nicolae de lipsa cea mare a bărbatului aceluia, i-a părut foarte rău pentru dânsul și a cugetat ca astfel cu mâna sa cea făcătoare de bine, să-l răpească împreună cu fetele sale ca din foc de la sărăcie și de la păcat. Însă n-a vrut să fie de față cu bărbatul acela, ca să-i spună despre facerea sa de bine, ci, în taină a cugetat să-i dea aceluia milostenia sa cu îndurare. Așadar, a luat o legătură mare de galbeni, a mers în miezul nopții la casa acelui bărbat și a aruncat-o înăuntru pe fereastra casei. Este posibil ca darul sfântului să fi căzut în încălțămintea acestora, căci tradiția acestei minuni s-a păstrat până în zilele noastre. În noaptea de 5 spre 6 decembrie, toate ghetuţele vor sta la uşă, curăţate și aranjate. Cine a fost cuminte primeşte cadouri, cine a fost rău, o nuieluşă.

Avem mâna cu care a binecuvântat Sf. Nicolae

Păstorind dumnezeieşte dreptcredinciosul po­por, a ajuns la adânci bătrâneţi şi s-a mutat către Domnul, pe la anul 345, neuitând nici după moarte turma sa, ci dând în toate zilele cu îndestulare binefaceri celor lipsiţi şi izbăvindu-i de tot felul de primejdii şi de nevoi. Mâna dreaptă a sfântului este așezată în Biserica Sf. Gheorghe Nou, din centrul Bucureștiului.