Prin glasul conștiinței, îngerii ne transmit mesaje de dincolo și ne dau povețele cele mai înțelepte. Rugăciunea, pocăința, gândurile bune, tot ce este mai bun, mai frumos și mai luminos în noi izvorăște din puterea lor asupra noastră. Aceste duhuri slujitoare sunt binefăcători ai mântuirii noastre. 

Arhanghelul Mihail, în fruntea îngerilor buni
Îngerii, cu Lucifer în frunte, există încă dinainte de Facerea Lumii. Ei au fost creaţi de Dumnezeu și înzestraţi cu tot felul de daruri. Erau buni, inteligenți, frumoși, luminoși. Dar Creatorul lor i-a supus unei încercări prin care fiecare trebuia să-și exprime, ­să-și manifeste ascultarea. Lucifer, cel mai frumos și cel mai înzestrat dintre toți, s-a răzvrătit împotriva Domnului său. Văzând ce s-a întâmplat cu îngerul decăzut din cinstea de arhanghel și izgonit din Ceruri ca un fulger, Mihail, al cărui nume se traduce prin “Cine este ca Dumnezeu”, l-a lăudat cu glas tare pe Domnul, spunând: “Să luăm aminte, noi, care suntem făpturi, ce a pătimit Lucifer, cel ce era cu noi: cel ce era lumină, acum întuneric s-a făcut. Căci, cine este ca Dumnezeu?”. Așa a fost numit de Domnul, făcătorul Cerului și al Pământului, îngerul Mihail în fruntea îngerilor buni.
Arhanghelul Gavriil a vestit Nașterea și Învierea Domnului 
Îngerul Gavriil a fost cel care le-a vestit lui Ioachim și Anei că din ei se va naște Preacurata Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu. Tot Gavriil a fost cel care I s-a arătat preotului Zaharia spunându-i că se va naște fiul lui, Ioan, Botezătorul Domnului. Și tot Arhanghelul Gavriil a vestit Mariei, aducerea pe lume a lui Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. De asemenea, se crede că în ziua Învierii, cel care s-a pogorât din Ceruri îmbrăcat într-un veșmânt alb și a dat la o parte piatra de pe ușa mormântului a fost tot Gavriil. Îngerul a fost primul care a vestit mironosițelor Învierea Domnului.