Ziua de 29 iunie este o zi de o importanță deosebită pentru creștini. Preoții și diaconii care slujesc în lăcașurile de cult ortodox, îi prăznuiesc pe sfinții și întru tot lăudații Apostoli Petru și Pavel, propovăduitorii Evangheliei lui Hristos. În cinstea acestor mari stâlpi ai bisericii Mântuitorului omenirii, în această zi au loc slujbe speciale.  

Petru a săvârșit primele minuni în numele lui Hristos…  

Scrierile bisericești ni-l prezintă pe Sfântul Petru ca fiind fratele Apostolului Andrei, și cel întâi chemat. Apostolul Petru s-a născut în Bethsaida, un orășel situat în apropierea Lacului Tiberiadei din Galileea și a fost pescar. Chiar dacă a fluctuat între credinţa în Hristos și deznădejde, între afirmare și negare, iubire și lepădare de Dumnezeu, Petru a fost evidenţiat de Mântuitorul nostru pentru puterea cu care a afirmat că l-a descoperit pe Mesia. Sfântul Petru s-a numărat printre primii ucenici care au venit la mormântul lui Hristos după ce femeile au anunţat învierea Sa. La scurtă vreme, el a preluat și rolul de conducător al apostolilor după Înălțarea Mântuitorului la ceruri. Despre Petru se știe că s-a numărat printre apostolii care au săvârșit primele minuni în numele lui Iisus Hristos. El l-a primit în biserică pe Cornetius, lucru interpretat ca un prim gest de deschidere a învăţăturii creștine către popoare. În tradiţia populară se spune că Sfântul Petru a fost atât de credincios, harnic și bun sfetnic încât, atunci când Dumnezeu l-a suit l-a cer i-a încredinţat porţile și cheile Raiului. 

Se crede că, fiind cel mai mare peste cămările cerești, el împarte hrana animalelor din sălbăticie și fierbe grindina pentru a o mărunţi și a fi mai puţin periculoasă în momentul în care o aruncă pe pământ. A avut și două mari păcate, însă. Când l-a auzit pe Domnul nostru Iisus Hristos spunând că va primi de bunăvoie moartea pe cruce pentru a izbăvi lumea de păcate, amăgit de diavol și neînțelegând taina mântuirii, Petru a încercat să-L împiedice. Al doilea mare păcat al său a fost lepădarea de Hristos în timpul patimilor din cauza fricii. Dar a fost izbăvit de ele după Înălțarea Mântuitorului când, împreună cu Pavel a plecat să vestească Evanghelia și dreapta credință în Hristos.  

Iar Pavel a adus creștinismul în Europa 

Sfântul Pavel, supranumit și “Apostolul Neamurilor” a venit pe lume într-o familie de evrei din Tarsul Ciliciei. La naștere a primit numele de Saul, a fost crescut și educat în tradiţie fariseică, la Ierusalim. Crește văzând în credinţa creștină un dușman de moarte și devine la maturitate, persecutor al creștinilor. Viaţa lui se schimbă radical în momentul în care, mergând spre Damasc să-i aresteze pe creștinii de acolo și să-i judece, Mântuitorul i se arată învăluit de o lumină puternică, strălucitoare, atenţio­nându-l că acei oameni pe care vrea să-i judece nu sunt simpli creștini, ci El însuși. Identifi­cându-l pe Hristos, se alătură creștinilor este botezat de Anania, episcopul Damascului sub numele de Pavel. El a fost ales să mărturisească Evanghelia păgânilor. Și a început cu Siria, ridicând prima biserică în orașul Antiohia. Apoi a propovăduit cuvântările, legea și învățătura Domnului. Tot Pavel a adus creștinismul și pe tărâm european. 

Jurnalul de Ilfov urează un sincer și călduros “La mulţi ani!”, sănătate și bucurii, tuturor celor ce-și serbează onomastica pe 29 iunie, cu prilejul zilei Sf. Apostoli Petru și Pavel! Viaţă lungă și reușite!