În fiecare an, pe 29 iunie, îi sărbătorim pe cei mai aleși dintre Apostoli, Sfinții Petru și Pavel. Acest praznic vine după o perioadă de post și rugăciune, ca o încununare a nevoinței vieții creștinești.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel erau firi aparte, cu multe calități, care deosebesc și care ne fac să ne punem întrebarea: Cum de Biserica s-a gândit
să-i cinstească în aceeași zi de sărbătoare? În timp ce Sfântul Apostol Petru era pescar, om simplu și necărturar, celălalt, Sfântul Apostol Pavel era învățat, având ca dascăl pe vestitul Gamaliel. Sfântul Apostol Petru era o fire entuziastă, vulcanică, voluntară, gata oricând să-și dea viața pentru Hristos. Sfântul Apostol Pavel era o fire analitică, prelucrând și dezvoltând în epistolele sale învățătura Sfintelor Evanghelii. În sfârșit, Sfântul Apostol Petru a fost verhovnic al Apostolilor, căpetenia sau liderul lor, în timp ce Sfântul Apostol Pavel nici măcar nu a avut privilegiul de a-L vedea vreodată pe Hristos în viața Sa pământească. Și totuși, el este numit “Apostolul neamurilor”.

 

Ambii sfinți s-au ridicat prin pocăință

Oricât de deosebiți sunt ca firi, iată și câteva asemănări și calități comune. Și unul și celălalt au fost răpiți în lumina dumnezeiască, Sfântul Petru pe Muntele Taborului unde a pregustat și a văzut încă de pe pământ ce va să fie fericirea cea veșnică, iar Sfântul Pavel până la al treilea cer, cunoscând astfel, încă de aici, taina celor viitoare. O altă asemănare între cei doi Apostoli este faptul că au cunoscut căderea. Amândoi au încercat îndepărtarea de Dumnezeu, Sfântul Apostol Petru prin lepădarea de Mântuitorul Hristos, în pofida faptului că s-a arătat gata să moară oricând alături de Învățătorul său, iar Sfântul Apostol Pavel ca prigonitor sau persecutor al creștinilor. Însă, amândoi au avut puterea de a se ridica, prin pocăință și, mai ales, prin faptul că au primit cununa muceniciei la Roma, capitala Imperiului ce stăpânea în vremea aceea lumea. Astfel, Sfântul Petru a fost răstignit pe cruce, cerând să nu fie răstignit precum Hristos, pentru că nu se socotea vrednic, ci cu capul în jos și cu picioarele în sus, privind spre cer, unde dorea a se sălășlui. Apostolul Pavel însă, fiind cetățean roman și neîngăduind legile romane, i-a fost tăiat capul, sfârșind și unul și altul, tot în “Cetatea eternă”. 

 

Să oferim daruri ziditoare ca Sfântul Petru…

Ce ar trebui să învățăm noi de la fiecare dintre cei doi Apostoli? De la Sfântul Apostol Petru trebuie să urmăm râvna, voluntariatul său, entuziasmul său, faptul că întotdeauna era gata să se ofere, să-și dea viața pentru Hristos. Dar vom zice: “Da, dar a căzut.” Și noi cădem. Dar să învățăm de la Apostolul Petru să ne ridicăm, așa cum el, ieșind după acea tăgăduire, “a plâns cu amar”, până când Hristos l-a repus în dregătorie, de trei ori întrebându-l: “Simone, fiul lui Iona, mă iubești?” “Da, Doamne, Tu știi că te iubesc”(Ioan 21,17), de trei ori răspunzând și punându-l să păstorească oile cele cuvântătoare, în pofida căderii și lepădării lui.

 

… și să învățăm să trăim cu dragoste de Dumnezeu, ca Sfântul Pavel  

De la Sfântul Apostol Pavel să învățăm dragostea lui pentru Hristos, deși nu l-a văzut direct pe Mântuitorul pe pământ, l-a văzut totuși în lumina dumnezeiască din călătoria sa spre Damasc. De asemenea, trebuie reținut spiritul acela misionar cu care el L-a slujit pe Hristos, pe care mai înainte Îl prigonise. Să învățăm de la Apostolul Pavel să-L propovăduim pe Hristos. Să învățăm de la Sfântul Apostol Pavel să-L predicăm pe Hristos cu viața noastră. Aceasta așteaptă lumea mai mult de la noi, pentru că ochii sunt mai credincioși decât urechile.

 

Uciși pentru credință

Ceea ce a cucerit lumea, însă, a fost mai cu seamă, exemplul lor. A fost viața lor, încununată în cele din urmă cu cununa muceniciei. Cău-­tându-i pe amândoi, împăratul Nero i-a osândit la moarte. Pe Petru, ca pe un străin, l-a dat spre răstignire, iar pe Pavel, ca pe un cetățean roman, pe care nu se cădea să-l omoare cu moarte necinstită, l-a osândit la tăierea capului cu sabia. Deși aceasta nu s-a întâmplat în același an, s-a întâmplat în aceeași zi, pe 29 iunie.

 

Din minunile
Sf. Pavel

Când preacinstitul cap al lui Pavel a fost tăiat, din rană a izvorât lapte și sânge. Execuția a avut loc la o mică distanță de oraș, pe drumul către Ostia. Se cuvine să menționăm aici o minune, care s-a petrecut în afara orașului, pe când Apostolul Pavel era escortat de ostași la locul execuției. Pe cale a întâlnit o femeie, Perpetua, care nu vedea cu ochiul drept. Apostolul i-a grăit, zicând: “Femeie, dă-mi mie basmaua ta și am să ți-o înapoiez când mă voi întoarce”. Ostașii, tachinându-l, au spus: “Repede ai să o mai primești, femeie!”. Când au ajuns la locul execuției, au legat ochii apostolului cu această basma. Însă, ce a făcut Dumnezeu pentru a-l slăvi pe robul său, Pavel? Fără să vadă nimeni, basmaua s-a aflat în mâinile Perpetuei! Și-a frecat ochii cu aceasta și a primit tămăduire. Când s-au întors ostașii și au văzut că fusese vindecată și ei au crezut în Hristos și au exclamat: “Mare este Dumnezeul propovăduit de Pavel!”.

 

Să-i rugăm să fie mijlocitori între noi și Dumnezeu

Să-i rugăm, la ziua cinstirii lor, când ei se bucură în ceruri că Biserica
le-a dăruit această zi comună de prăznuire, să mijlocească pentru noi la Mântuitorul Iisus Hristos, ca și noi, la locurile noastre de muncă, de pe pozițiile noastre sociale, din locurile unde trăim, să devenim, fiecare dintre noi, mici apostoli. Să mijlocească la Dumnezeu pentru noi, la ziua lor și în toate zilele vieții noastre și să ne dăruiască iertarea păcatelor noastre și sănătatea sufletelor și trupurilor noastre. Binecuvântare în familiile noastre și în viața noastră, ca trăind viața aceasta creștinește, să o dobândim și pe cealaltă.

 

Jurnalul de Ilfov urează un sincer și călduros “La mulți ani!”, sănătate și bucurii, tuturor sărbătoriților
de Sf. Apostoli Petru și Pavel!