La solicitarea președintelui Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, la sediul Ministerului Mediului a avut loc o întâlnire între reprezentanți ai administrației publice din județ, oficiali ai ministerului și membri ai consorțiului de consultanță EPEM Grecia/ISPE România. Tema discuțiilor care au avut loc a constituit-o proiectul de asistență tehnică “Sprijin pentru AM POS Mediu în vederea pregătirii portofoliului de proiecte finanțate prin Axa 2 din POS Mediu”.

Acest proiect, stă la baza aplicației de finanțare pentru „Sistemul de management integrat al de­șeurilor în județul Ilfov”. Vorbitorii au explicat faptul că, actualul sistem de management al deșeurilor este structurat pe colectarea deșeurilor mixte și eliminarea acestora, neputând astfel asigura îndeplinirea celor mai multe dintre cerințele legale și obiectivele impuse de legislația națională, dar mai ales de cea europeană, de gestio­nare a deșeurilor. În cazul în care situația actuală rămâne neschimbată, autoritățile locale nu vor îndeplini obligațiile în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, asumate de România în momentul aderării la UE, fapt care va atrage sancțiuni din partea CE pentru nerespectarea legislației europene. În acest context a fost dată ca exemplu Grecia, care, pentru fiecare depozit neconform care rămâne deschis, ar trebui să plătească circa. 35.000 de euro/depozit/zi.

Tarife mărite

În afara elementelor tehnice/juridice care au fost aduse ca argumente pentru îmbunătățirea situației actuale în domeniul gestionării deșeurilor în Ilfov, autoritățile au vorbit și despre aspectele financiare care trebuie luate în considerare. Astfel, au fost arătate efectele posibile ale Ordonanţei 31/2013 care impune depozitelor de deșeuri, o taxă de până la 120 de lei pe tonă. Această taxă ar aduce după sine o creștere imediată a tarifelor impuse cetățenilor – de 3,6 lei/locuitor în urban și 1,6 lei/locuitor în rural.

Sistem nou

S-a ajuns la concluzia că nu există opțiunea de a nu implementa sistemul integrat propus. Dezbaterea s-a axat pe 3 variante de lucru:

 

 •  dezvoltarea unui nou sistem folosind fonduri europene;
 •  dezvoltarea unui nou sistem folosind bugetul local (dar, având în vedere limitarea actuală a bugetelor locale, această opțiune nu este fezabilă);
 •  dezvoltarea unui nou sistem folosind fonduri private (dar și această opțiune va duce la costuri mari și tarife și nu mai puțin de 20%-30% din toate investițiile vor trebui să fie rambursate de către cetățeni).

 

Așadar, care este sche­­ma dezvoltării unui sistem de mana­gement in­­tegrat al deșeurilor? Pen­­tru colectarea deșe­urilor (fluxurile reciclabile și deșeuri organice mixte, separate la sursă) sunt necesare:

 

 •  un sistem de 4 pubele (pentru hârtie/carton, sticlă, restul reciclabilelor și fracția umedă) pentru în­tregul județ, acoperind 100% din populație;
 •  achiziționarea de pu­bele pentru colectarea deșeurilor și compostoare în gospodărie,
 •  separarea mecanică a deșeurilor (recuperarea materialelor și reciclarea);
 •  construirea unei sta­ții de sortare complet au­tomatizată în Chitila (ca­pacitatea de 19.900 tone/an);
 •  tratarea deșeurilor din construcții și demolări.

 

Pentru tratarea deșe­urilor biodegradabile va fi nevoie de:

 

 •  construirea unei stații pentru Tratarea Mecanico-Biologică (TMB) a de­șeurilor, în Popești-Leor­deni, care va include o pre­tratare mecanică extensivă și automatizată pentru sortarea deșeurilor reciclabile și tratarea aerobică a fracției biodegradabile (capacitate 95.200 tone/an);
 •  eliminarea deșe­u­ri­lor în depozitele conforme existente.

 

Datele economice ale sistemului nou estimează o valoare totală de 39 de milioane de euro din care cofinanțarea din fonduri UE și bugetul de stat 35,5 milioane de euro (91%), restul fiind asigurat de Consiliul județean sau beneficiari locali (3,5 milioane de euro).

Responsabilitățile autorităților locale

Toate UAT-urile din Ilfov ar trebui să devină membre ale Asociației de Dezvoltare Intracomunitară (ADI) și să fie de acord cu acele condiții specifice care vor guverna implementarea sistemului. Cele mai importante decizii care vor  fi luate se referă la mecanismul de plată, aranjamentele contractuale ale noului sistem și integrarea contractelor existente.

În ceea ce privește mecanismul de plată, deși s-a vorbit despre taxă, tarif sau mixt, agreată este prima opțiune, deoarece, ”autorităţile locale au mijloace de impunere a colectării taxelor locale (multe gospodări din zonele rurale nu obişnuiesc să achite aceste taxe de salubritate), există o continuitate în colectarea taxelor de salubritate indiferent de operator, autorităţile locale au mijloacele financiare de a impune operatorului respectarea contractelor, facilitează monitorizarea generală a colectării deşeurilor la nivel judeţean, pot combina colectarea taxei de salubrizare cu alte categorii de taxe sau impozite, iar TVA este eligibilă”, se arată în motivarea opțiunii.

În continuare, pentru aranjamentele contractuale ale noului sistem, specialiștii recomandă contracte separate între operatorii de colectare/transport și operatorii instalațiilor de tratare, deoarece aceste activități necesită expertize diferite.

Și, nu în ultimul rând, în ceea ce privește integrarea contractelor existente, s-a făcut recomandarea ca toate contractele existente să fie menținute până când sistemul va deveni operațional (în 2016, cel mai devreme). Apoi, toate contractele exis­tente vor fi înlocuite de cele care vor asigura funcționarea noului sistem.

Obiective

Obiectivele pentru județul Ilfov pentru anii 2016 (referitoare la deșeurile de ambalaje) și 2020 (referitoare la reciclabile), sunt următoarele:

 

 •  hârtie – 5.025 tone/an – cantitate ce va fi reciclată în 2016 și 9.500 tone/an, cantitate ce va fi reciclată în 2020;
 •  plastic – 2.133 tone/an în 2016 și 10.400 tone/an în 2020;
 •  metal – 1.857 tone/an în 2016 și 2.300 tone/an în 2020;
 •  sticlă – 3.792 tone/an în 2016 și 3.800 tone/an în 2020;
 •  lemn – 557 tone/an în 2016;
 •  reciclare totală a materialelor de ambalaj – 17.380 tone/an în 2016;
 •  recuperarea totală a materialelor din ambalaj – 18.960 tone/an.