Pe site-ul Prefecturii judeţului Ilfov (www.prefecturailfov.ro), la informarea privind “Afacerile europene şi cooperarea internaţională”, cei interesaţi pot găsi o serie de lămuriri cu privire la serviciul SOLVIT – reţea în cadrul căreia statele membre ale UE conlucrează pentru a soluţiona, fără utilizarea procedurilor legale, problemele cauzate de aplicarea necorespunzătoare, de către autorităţile publice, a legislaţiei privind piaţa internă.

De exemplu, doriți să va mutați într-o altă ţară din UE, pentru a studia, lucra, a vă urma partenerul sau, la pensionare, pentru a profita de viaţă. Sau poate doriţi să deschideţi o afacere, ori să vindeți produsele sau serviciile dumneavoastră într-un alt stat membru al UE. În general, aceste demersuri funcţionează bine, dar uneori se mai comit şi erori şi pot să apară probleme legate de obţinerea unui permis de şedere, recunoaşterea calificării dumneavoastră profesionale sau înregistrarea unui autovehicul. Vi s-ar putea respinge dreptul la ocuparea unui loc de muncă, securitate socială sau impozitare. Sau s-ar putea să întâmpinaţi, de exemplu, dificultăţi legate de obţinerea dreptului de vot. SOLVIT este, în acest caz, prezent, pentru a vă oferi ajutorul.

Procedura de soluţionare!

Pentru ca un dosar să poată fi analizat de SOLVIT, trebuie întrunite două condiţii: să fie vorba despre un caz transfrontalier şi să nu existe deja o acţiune în justiţie pentru soluţionarea sa. 

Cererea se înregistrează la centrul de coordonare „de origine”, adică centrul din statul membru cu care petentul are o legătură administrativă. Acesta are obligaţia de a verifica următoarele: temeinicia cazului, dacă problema nu ar putea fi rezolvată mai eficient într-un alt mod şi dacă o acţiune în justiţie ar fi potrivită. Centrul de coordonare „de origine” transmite apoi dosarul centrului de coordonare „şef de filă”, adică centrul din statul membru unde a apărut problema. Acesta trebuie să confirme acceptarea dosarului, în termen de 7 zile de la primirea sa, şi să îl trimită organului administrativ care are competenţă în domeniul respectiv. În cazul în care nu acceptă dosarul, centrul de coordonare „şef de filă” trebuie să-şi motiveze refuzul, care va fi înscris în mod automat în baza de date. Centrul de coordonare „de origine” va informa petentul despre acest refuz. După confirmarea acceptării dosarului, în baza de date va fi înscris termenul de soluţionare, care nu trebuie să depăşească zece săptămâni. În mod excepţional, centrele de coordonare pot decide prelungirea termenului cu maximum patru săptămâni, dacă apreciază că în acest interval este posibilă soluţionarea cazului.