Cu 166 de voturi pentru, două abțineri și doar trei voturi îm­po­trivă, plenul Came­rei Deputaţilor a adoptat marţi la vot final un proiect care modifică legea privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, prin introducerea ordinului de protecţie şi a ordinului de restricţie în acest domeniu. Conform noilor prevederi, au­torităţile administraţiei pu­­blice au obligaţia să ia măsurile necesare pentru prevenirea violenţei în familie, iar victima are dreptul să se adreseze instanţei judecătoreşti pen­­tru a obţine ordine de protecţie, cele ce pot să dispună măsuri ca interzicerea agresorului să rămână sau să revină la locuinţa comună sau ordine de restricţie care im­pun evacuarea domici­liului comun cu victima şi păstrarea de către agresor a distanţei minime de 200 de metri faţă de persoana vătămată. În lege sunt prevăzute de asemenea și o serie de amenzi pentru situații ce țin de siguranța persoanei.