Liceul Teoretic „Ioan Petruş”, din oraşul Otopeni şi Asociaţia de Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă „Agenda 21” – împreună cu parteneri din Malta, respectiv – Colegiul „Saint Thomas More”, şcolile primare „Marsaxlokk” şi „Marsaskala”, şcoala secundară de băieţi „Paola” şi şcoala particulară de limbi străine „Easy” La Valletta au demarat proiectul „Educaţia non-formală şi informare prin TIC (2012-2014)”, urmărind dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor cadrelor didactice de a folosi metode şi strategii ale educaţiei non-formale şi informale asociate cu noile tehnologii de comunicare, într-un context intercultural. Beneficiarul proiectului este Consiliul Local Otopeni.

Mai exact, un grup ţintă fomat din 30 de profesori (învăţământ primar, gimnaziu şi liceu, acoperind toate ariile curriculare) din liceul „Ioan Petruş” va fi pregătit pentru a identifica cele mai eficiente metode de educaţie non-formală şi informală asociate TIC (tehnologia informaţiei şi comunicării), în dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor de predare prin metodele enunţate, în promovarea educaţiei non-formale.

Profesorii îşi vor îmbunătăţi, astfel, abilităţile şi competenţele lor legate de punerea în aplicare a metodelor non-formale şi informale şi vor învăţa noi tehnici de predare, în scopul de a facilita procesul de învăţare pentru elevii lor. Prin participarea la activităţi comune cu reprezentanţii din ţara parteneră, cadrele didactice vor avea posibilitatea de a-şi îmbunătăţi abilităţile de comunicare într-o limbă străină, posibilitatea unui schimb de experienţă cu omologii europeni şi aceea de a fi parte într-un proiect european, care este o experienţă în sine. Personalul care va lucra în cadrul proiectului, din partea tuturor partenerilor, va dobândi experienţă în managementul de proiect şi, de asemenea, va participa la un schimb de bune practici, care va permite şcolilor să-şi consolideze resursele umane, printr-o mai bună cunoaştere şi experienţă. Mai mult decât atât, un astfel de proiect va servi ca o forţă motivaţională pentru personalul implicat de a afla mai multe în domeniile lor, fie el administrativ, sau educaţional. Această motivaţie se va transforma, la final, în îmbunătăţirea abilităţilor de predare de care elevii vor beneficia.

“Activităţile non-formale aduc mai multe beneficii decât educaţia didactică, iar rezultatele sunt cu mult peste cele obţinute din cursurile zilnice, la catedră”, a explicat, în prezentarea proiectului, Ioana Ungureanu, managerul acestuia.

De altfel, o analiză profundă a situaţiilor de învăţare, din prisma educaţiei non-formale şi informale prin intermediul TIC evidenţiază, uşor, o serie de limitări ce apar pentru profesor, în procesul educaţional. Spre exemplu, participarea elevilor la programele de educaţie non-formală şi informală este în continuare scăzută, profesorilor le lipsesc competenţele în utilizarea metodelor şi tehnicilor de învăţare non-formală şi informală prin TIC, lipsesc coordonatorii şi formatorii activităţilor de educaţie non-formală şi informală sau există un număr redus de cursuri de formare şi un număr redus de schimburi de experienţă cu profesorii din alte ţări pe tema educaţiei non-formale şi informale, ţări cu tradiţie şi experienţă bogată în domeniu. Mai mult, există un concept rigid cum că accesul la informaţia digitală este un lux, iar o abordare digitală generează un complex, care încetineşte procesul de învăţare.

Concret, proiectul în valoare de 52.000 de euro, din care 44.000 de euro reprezintă fonduri europene, o noutate pentru comunitatea oraşului Otopeni, se va derula pe parcursul a 2 ani, timp în care vor avea loc cursuri de formare pe metode de educaţie non-formală pentru cele 30 de cadre didactice ale liceului “Ioan Petruş”, ateliere de lucru, seminarii şi vizite de lucru în România şi Malta.

Primăria Otopeni, prin vocea edilului Silviu Constantin Gheorghe a promis că va acorda tot sprijinul necesar derulării cu succes a proiectului.

Ca obiective prioritare pot fi enumerate aici: identificarea celor mai eficiente metode de educaţie non-formală şi informală asociate TIC; promovarea acestui tip de educaţie ca instrument util în procesul de predare-învăţare; dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor cadrelor didactice de predare prin metode non-formale şi informale; organizarea de prelegeri şi ateliere de lucru pe acest subiect; formarea de competenţe tehnologice ale profesorilor cu scopul de a lega TIC cu educaţia non-formală şi informală; realizarea împreună cu elevii a unor materiale multimedia, având ca scop promovarea educaţiei non-formale şi informale; promovarea schimburilor interculturale prin vizite de studiu în ţări partenere, dar şi promovarea parteneriatelor şi îmbunătăţirea cooperării între actorii educaţiei.

Învăţământ performant

Colegiul „Saint Thomas More” este format dintr-un grup de școli, și anume șapte școli primare și trei secundare toate din zona de sud-est și sud a insulelor malteze. Diversitatea interculturală între elevi este un aspect important al vieţii lor de zi cu zi. Utilizarea tehnologiei informaţiei în sălile de clasă este esenţială în procesul de predare și învăţare în școlile malteze. Fiecare sală de clasă din Malta are instalată o tablă albă interactivă și fiecare profesor are un laptop pentru utilizare în clasă. Fiecare cadru didactic parcurge un curs de formare privind utilizarea TIC în timpul sesiunilor de dezvoltare a personalului care au loc în mod regulat pe parcursul anului.

Școala de Limbi străine „Easy” se adresează unei largi categorii de oameni de la copii până la adulţi, oameni din toate categoriile sociale, inclusiv pentru persoanele care aspiră să devină profesori și cei care se instruiesc pentru a deveni profesori. Într-o sală de clasă, un profesor se confrunta cu provocări diferite, inclusiv elevi din diferite grupe de vârstă, naţionalităţi diferite și niveluri diferite de limba engleză. De fapt, Școala “Easy” organizează cursuri de formare a cadrelor didactice pentru profesorii din toată Europa, care vin în Malta să înveţe noi.