În cadrul PNDR 2014 – 2020 este prevăzut un sprijin cuplat stimularea fermierilor care cultivă soia convențională. Pentru 2014, subvenția suplimentară se ridică la 325 de euro/ha. Aceasta urmează să crească cu 10 euro/an, astfel că, în 2020 ea va ajunge la 375 de euro/ha. Pentru a beneficia de sprijin, fermierii trebuie să utilizeze sămânță certificată și să realizeze o producție medie de minim 1,3 tone/ha, să facă dovada că dețin instalații pentru obținerea șrotului de soia, sau au că încheiat contracte cu procesatorii și contracte de vânzare a mărfii. Măsurile luate vin în urma faptului că, începând cu anul 2006, suprafața cultivată cu soia a scăzut considerabil, ca urmare a interzicerii cultivării de soia modificată genetic. În prezent, România importă anual circa 500.000 de tone de șroturi de soia, în valoare de circa 200 de milioane de euro, în vederea acoperirii necesarului pentru zootehnia națională. Se apreciază că sprijinul va duce la menținerea unui anumit nivel al producției de soia și va reduce dependența României de importurile de proteină vegetală. În 2015, se estimează că suprafața cultivată cu soia va fi de 79.800 de hectare.