Măsura are ca scop încurajarea fermierilor (uti­lizatorilor de terenuri agricole) să respecte  practici agricole care să asigure menţinerea valorii de mediu a zonelor rurale, menţinerea unor habitate specifice terenurilor agricole importante pentru speciile sălbatice prioritare, precum și utilizarea durabilă a resurselor naturale şi păstrarea peisajelor tradiţionale.

Șapte pachete de sprijin pentru fermieri

Toate aceste condiții pot aduce fermierilor o serie de pierderi de venit sau costuri suplimentare. De aceea, Comisia Europeană a luat decizia să-i compenseze pe acesțti agricultorii români prin intermediul a 7 pachete de sprijin:

Pachetul 1 – pajişti cu înaltă valoare naturală – 93 euro/ha/an;

Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale (poate fi aplicat doar adiţional, în combinaţie cu Pachetul 1, cu:

® varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 100 euro/ha/an;

® varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe –  21 euro/ha/an.

Pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări: subpachetul 3.1 – Crex crex (cristelul de câmp) sau varianta 3.1.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru Crex crex –  261 euro/ha/an și subpachetul 3.2 – Lanius minor (Sfrâncioc) şi Falco vespertinus (vânturel de seară) cu varianta 3.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 159 euro/ha/an și varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 80 euro/ha/an;

Pachetul 4 – culturi verzi – 128 euro/ha/an;

Pachetul 5 (NOU)– adap­tarea la efectele schim­bărilor climatice – 125 euro/ha/an;

Pachetul 6 – pajişti importante pentru fluturi, cu varianta 6.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru (Maculinea sp.) –  361 euro/ha/an și varianta 6.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 282 euro/ha/an.

Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) – 250 euro/ha/an.

 

Fermierii încheie angajamente voluntare, pe care le menţin pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data semnării acestora. Aceste măsuri compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole, din PNDR 2014-2020, sunt gestionate de Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură (APIA).