Majoritatea românilor care trăiesc la sate nu au acces la alimentarea cu apă și canalizare. Chiar dacă lungimea reţelelor de transport a apei potabile a crescut în ul-timii cinci ani, gradul de acces al populaţiei din mediul rural la acest sistem este cu mult sub media Uniunii Europene. Potrivit statisticilor Autorităţii Naţionale de Regle-mentare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, doar 900 de comune și 250 de orașe au fost deservite anul trecut. Se pare că la sfârșitul anului 2010, 55% din populaţia ţării avea acces la alimentarea cu apă, 35% la servicii de epurare și mai puţin de 45% la cele de canalizare.