Claudiu Elwis Săftoiu nu a fost validat de Parlament în funcţia de preşedinte-director general al Societății Română de Televiziune, după ce primise acceptul noului Consiliu de Administrație al instituției. Plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului nu l-a putut valida pe Săftoiu din cauza lipsei de cvorum.

În urma votului secret cu bile, s-a constatat că au fost prezenţi 207 parlamentari. Din totalul voturilor exprimate, două au fost anulate, iar 198 de parlamentari au votat ‚’pentru’’ şi şapte ‚’contra’’. Ulterior, birourile permanente ale Parlamentului au constatat că nu este întrunit cvorumul necesar de şedinţă, respectiv 227 de parla-mentari, pentru numirea preşedintelui-director general al SRTV. 

Claudiu Săftoiu a fost ales marţi, de noul Consiliu de Administraţie al SRTV, în funcţia de preşedinte-director general al instituţiei cu 10 voturi pentru, două împotrivă şi o abţinere. Săftoiu a fost audiat şi a primit marţi aviz favorabil, cu unanimitate de voturi, din partea Comisiilor de cultură ale Parlamentului. Pentru aceeaşi funcţie a mai candidat şi fostul președinte al SRTV, Valentin Nicolau.