Tinerii cu dizabilități din regiunea București – Ilfov și din alte câteva județe ale țării vor avea mai multe șanse să-și găsească un loc de muncă. Acest lucru va fi posibil grație proiectului „Motivare pentru Ocupare”, implementat de o instituție non-guvernamentală, cofinanțat din Fondul Social European. Practic, 800 de tineri cu vârste peste 18 ani, cu dizabilități, care urmează să fie excluși din sistemul instituționalizat de protecție a copilului și persoane de etnie romă își pot îmbunătăți competențele personale și profesionale și abilitățile de identificare a unui loc de muncă. Tinerii vor fi consiliați și motivați profesional și vor beneficia de formare profesională și mediere pe piața muncii. Printre altele, aceștia vor fi îndrumați către cursurile de calificare și recalificare în domeniile de activitate cele mai căutate la momentul actual.