Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a elaborat un nou regulament privitor la organizarea excursiilor și taberelor școlare. Demersul vine după inci-dentul în care o elevă de 13 ani de la școala 75 și-a pierdut viața după ce a căzut din tren la întoarcerea dintr-o excursie organizată de şcoală.

Documentul stabileşte modul în care se organizează, se aprobă şi se desfăşoară taberele, excursiile şi drumeţiile de către unităţile de învăţământ din Capială, dar şi cadrul legal al deplasărilor care au loc în afara localităţii cu elevi şi preşcolari, însoţiţi de cadre didactice. Excursiile vor fi asigurate de un număr de cadre didactice în funcţie de numărul elevilor. Astfel, la fiecare 10-15 elevi trebuie să fie câte un învăţător sau profesor, un cadru didactic fiind numit coordonator, în cazul deplasărilor în străinătate respectându-se legislaţia în vigoare. La 100-200 de elevi trebuie să fie şi un cadru sanitar mediu. În perioada anului şcolar, în timpul orelor de curs se poate organiza pe semestru doar o singură excursie tematică de o zi pentru elevii din învăţământul primar. Elevii vor participa la aceste excursii începând cu ora la care începe orarul şcolar din acea zi. Orice tabără, excursie, expediţie sau drumeţie cu elevii şi preşcolarii, organizată cu avizul sau acordul conducerii unităţii de învăţământ, se va realiza în afara orarului şcolar numai în condiţii de legalitate şi siguranţă, se arată în regulament. Taberele pentru preşcolari vor fi asigurate cu personal didactic şi sani-tar. Astfel, la fiecare grupă de preşcolari formată din câte 15-20 de copii vor fi două educatoare şi o supraveghetoare de noapte. La fiecare tabără cu peste 200 de copii trebuie să fie un medic şi un cadru sanitar mediu. În taberele cu pregătire sportivă va fi asigurat un profesor de educaţie fizică la un grup de 12 elevi.