Asociația „Măgurele Science Park” prinde viață

Dezvoltarea, în Măgurele, a unuia dintre cele mai mari proiecte științifice din Europa și chiar din lume – laserul ELI-NP- a deschis porțile către transformarea orașului ilfovean într-unul din polii cercetării științifice mondiale. O oportunitate pe care administratorii comunității locale dar și județene nu au voie să o rateze. De aceea, demersurile întreprinse de aceștia au dus la nașterea unui proiect care va genera o dezvoltare fără precedent a localității.

Ideea s-a născut din modelul existent și în alte asemenea centre științifice din lume. Este vorba de parcuri științifice care s-au dezvoltat în jurul unor astfel de centre de elită. Așadar, crearea unui astfel de parc la Măgurele a devenit o necesitate de necontestat. Un parc științific are rolul de a concretiza descoperirile științifice apărute în urma cercetării în tehnologii utile în multe domenii, cum ar fi electronica, medicina, biologia, structura materialelor etc. Iar ELI-NP are  un potențial nebănuit, în acest sens. De aceea, autoritățile județene și locale s-au implicat în înființarea unui asemenea parc, care să le ofere potențialilor investitori condiții optime pentru dezvoltarea aplicațiilor rezultate din cercetările științifice ale specialiștilor care vor lucra la cel mai puternic laser din lume, cel de la Măgurele. 

A fost semnat „certificatul de naștere” al Asociației „Măgurele Science Park”

Fără doar și poate, data de 9 decembrie va fi o zi de referință în istoria orașului Măgurele – ziua de naștere a Asociației „Măgurele Science Park” (MSP). Pe 9 decembrie, președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, directorul general la Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, prof. dr. Nicolae Zamfir, directorul executiv al Măgurele High Tech Cluster, Dragoș Șeuleanu și Narcis Constantin au semnat Actul Constitutiv al Asociației „Măgurele Science Park” (MSP).  Așa cum spuneam, scopul acestei asociații, de tip incubator de afaceri, este acela de a oferi noi oportunități de dezvoltare mediului antreprenorial al orașului Măgurele, dar și al celorlalte zone rurale și urbane ale județului Ilfov, prin intermediul unui transfer mai intens al rezultatelor cercetării în produse, tehnologii, servicii și aplicaţii comerciale inovative. Primarul interimar al orașului Măgurele, prezent la ceremonia de semnare a documentelor a declarat că este bucuros pentru faptul că zi de zi se fac pași înainte spre reconstrucția orașului Măgurele și, mai ales, spre modernizarea acestuia. „Măgurele trebuie să își recâștige gloria de odinioară. În acest sens, Măgurele Science Park oferă premise care trebuie exploatate la maximum. Măgurele Science Park este un proiect în care cred nu doar pentru că vine în ajutorul mediului de afaceri ci, mai ales, pentru că promovează comunitatea de cercetători din Măgurele”, spune Narcis Constantin.            

Inițiativa, susținută de institutele de cercetare și mediul de afaceri high-tech

Așadar, așa cum aminteam mai sus, inițiativa înființării parcului științific și tehnologic MSP aparține Consiliului Judeţean Ilfov și Primăriei Orașului Măgurele și este susținut de toate entitățile publice locale, regionale, guvernamentale, de institutele de cercetare din Măgurele, precum și de mediul de afaceri de tip high-tech (Ministerul Educației și Cercetării Științifice și de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, Consiliul Local Măgurele, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH), Măgurele High Tech Cluster (MHTC) și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București-Ilfov –ADIBI).

Obiectivele Asociației MSP

 Membrii Asociaţiei MSP au ca scop stimularea transferului tehnologic și inovării. În acest sens, Asociația își propune dezvoltarea potenţialului știinţific, tehnic și economic la nivel regional, iniţierea și dezvoltarea cooperării între mediul public (societate), mediile de cercetare și inovare și comunitatea de afaceri, facilitând colaborarea între sectoarele public și privat, dezvoltarea potenţialului știinţific, tehnic și economic, la nivel regional. Se vor avea în vedere promovarea inovării, valorificarea rezultatelor cercetărilor și tehnologiei, susţinerea dezvoltării economice bazate pe specializarea inteligentă, promovarea investițiilor în afaceri orientate spre tehnologie, facilitarea implementării în sectorul industrial a rezultatelor cercetării și inovării, prin realizarea de parteneriate public – privat, în vederea asigurării condiţiilor de utilizare eficientă, folosirea oportunităţilor de valorificare a  potenţialul de cercetare-dezvoltare existent și a celui creat prin realizarea proiectului ELI-NP, identificarea căilor și modalităţilor efective de a îmbunătăţi și promova valorificarea eficientă a rezultatelor cercetării, inovării și dezvoltării în mediul de afaceri, planificarea activităților de cercetare și a afacerilor, validarea ideilor de afaceri, inteligență de afaceri, dezvoltarea de facilităţi de tip incubator/accelerator de afaceri. 

Colaborarea internațională, un obiectiv prioritar

Atragerea unor investitori din domeniu, recunoscuți pe plan internațional, este unul din țelurile acestei Asociații. De aceea, se vor depune toate eforturile pentru încheierea de parteneriate la nivel naţional și european și crearea de rețele (net­working), colaborarea la nivel naţional, european și internaţional cu instituţii, organisme, centre de cercetare-dezvoltare și transfer tehnologic, pentru atragerea companiilor străine, a fondurilor de investiţii și a investitorilor de tip “business an­gels”, pentru a investi în activităţi de transfer tehnologic, precum și de modernizare și de sprijin în dezvoltarea de start-up-uri și spin-off-uri. Totodată, va fi asigurată asistența tehnică juridică și de marketing, precum și managementul formării profesionale și educației de nivel superior. O altă direcție avută în vedere este atragerea de fonduri europene, internaționale, naţionale și locale, care să completeze contribuţiile proprii ale membrilor asociației la proiecte de interes comun și, totodată, dezvoltarea și promovarea unor produse și servicii inovative proprii, alături de simplificarea proceselor de transfer tehnologic, precum și consolidarea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri.

 

 

Dir. gen. IFIN-HH, prof. dr. Nicolae Zamfir, președintele CJI, Marian Petrache, primarul interimar Narcis Constantin și Dragoș Șeuleanu, dir. ex. al Măgurele High Tech Cluster,
în momentul semnării actului constitutiv al Asociației „Măgurele Science Park”