Spiritul Crăciunului aduce consens la şedinţa extraordinară CJI!

După o ”lungă vară fierbinte” și mai cu seamă o toamnă agitată, ședința extraordinară a Consiliului Județean Ilfov, din 13 decembrie 2013, s-a derulat pașnic, consilierii județeni reușind să se înțeleagă asupra tuturor proiectelor de hotărâre supuse aprobării. Și nu-i puțin lucru, mai ales că Ordinea de zi a cuprins 11 puncte.

Astfel, cu unanimitate de voturi au trecut mai multe proiecte de hotărâri (n.r. – toate pot fi studiate pe site-ul Consiliului Județean, respectiv www.cjilfov.ro, la secțiunea Trans­parență). Astfel, s-au aprobat:

Proiectul pentru modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al CJI și ale serviciilor subordonate acestuia;

Proiectul privind aprobarea unui Acord de cooperare pentru constituirea ”Măgurele High Tech Cluster”. ”Având în vedere condițiile favorabile dezvoltării și cooperării create de realizarea proiectului ELI-NP. (…) CJI va avea rol de catalizator care să sprijine direct inițiativele, să faciliteze finanțarea, să ajute în networking, să dezvolte infrastructura din jurul locației, respectiv Platforma Măgurele”, precizează expunerea de motive a proiectului. ”Primăria Măgurele va fi membru al acestui Cluster. Vor fi lucruri frumoase acolo de care va beneficia Ilfovului, și mai ales partea sa de Sud”, a declarat președintele CJI, Marian Petrache, vorbind despre acest proiect de hotărâre supus aprobării consilierilor județeni;

Proiectul privind participarea CJI în proiectul A.S.T.R.A. – Ageing School Teachers Remain Active – Parteneriat pentru învățare ”GRUNDTVIG 2013”. Proiectul A.S.T.R.A. are o valoare totală de 80.000 de euro. CJI va primi o finanțare de 20.000 de euro din partea Comisiei Europene, bani ce vor fi folosiți pentru susținerea, în cadrul proiectului, a unor cursuri de formare pentru 20 de profesori seniori, prin intermediul a 4 formatori. CJI va suporta cheltuielile neeligibile care îi revin, respectiv cheltuielile cu deschiderea contului în euro și comisioanele de retragere din con.;

Proiectul privind aprobarea încheierii unui Protocol între CJI și Liceul ”Nicolae Bălcescu” Voluntari, Direcția Genera­lă de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov (DGASPC Ilfov) și Ser­­viciul de Ambulanță București-Ilfov. Mai exact, s-au stabilit cote individuale de consum pentru fiecare dintre subconsumatorii de energie electrică, înregistrați pe același contor. Prin urmare, ”DGASPC Ilfov își asumă consumul a 50.385 kW, în valoare de 15.451,17 lei; CJI își asumă consumul a 25.192,5 kW, în valoare de 7.725,58 lei și Serviciul de Ambulanță București – Ilfov își asumă un consum de 25.192,5 kW, adică 7.725,58 lei”, precizează expunerea de motive a proiectului.

Proiectul pentru modificarea și completarea Hotărârii CJI nr. 38/2013 privind definitivarea ”Programului anual de achiziții publice pe 2013”;

Proiectul privind aprobarea trecerii unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al Ilfovului, în vederea scoaterii din funcțiune, a casării și valorificării. Este vorba, mai exact, de o serie de bunuri aparținând Centrului de Asistență Me­dico-Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești, centru aflat în plină reconstrucție, locație unde trebuie scoase din uz un șopron, o magazie de cărbune, o magazie de lemne, un pavilion radiologie, o hală pentru uscat rufe, o casă pentru morgă, cabine WC, garaj, gard etc.;

Proiect privind acordul CJI pentru instalarea unei antene parabolice de radiocomunicații pe coșul de fum al clădirii centralei termice din Șos. Afumați 94-96, în prezent Str. Școlii 42, Voluntari, imobil aflat în domeniul public al Ilfovului și administrarea DGASPC Ilfov. Este vorba, așadar, de o antenă a STS-ului, ce va fi montată pe banii Serviciului de Telecomunicații Speciale, necesară derulării proiectului ”Extinderea sistemului informatic pentru realizarea interoperabilității informaționale în cadrul Sistemului național unic de urgență între dispeceratele de urgență ale agențiilor specializate de intervenție ale poliției, ambulanței și pompierilor și stațiile de intervenție ale acestora organizate la nivelul orașelor”;

Proiectul privind susți­nerea participării DGASPC Ilfov la Proiectul ”Servicii integrate pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile”, finanțat prin POS ”Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, Axa prioritară 6, DMI 6.2. Valoarea totală a proiectului este de 2.153.860 lei, din care 854.270 reprezintă valoarea neeeligibilă nerambursabilă, iar 17.315,80 lei va reprezenta cofinanțarea proprie a DGASPC Ilfov;

Iar ultimul dintre proiectele aprobate cu una­nimitate de voturi se referă la rectificarea bugetului local al judetului pe anul 2013.

Ionel Scrioșteanu, ­reprezentantul CJI în AGA SC Apă-Canal Ilfov SA

Și tot la finalul ședintei extraordinare, la propunerea președintelui Marian Petrache, prin vot secret, 26 de consilieri județeni l-au ales pe Ionel Scrioșteanu, director al cabinetului președintelui CJI, ca reprezentant al Consiliului Județean Ilfov în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Apă – Canal Ilfov S.A. Acesta l-a înlocuit în calitatea de membru al AGA SC Apă – Canal Ilfov SA pe Adrian Constantin, declarat incompatibil.

Bogdan Iulian Pîntea, șef la DGASPC Ilfov

Și proiectul de hotărâre privind numirea lui Bogdan Iulian Pîntea în funcția publică de director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov a fost aprobat în ședința extraordinară a CJI. Deși pe Ordinea de zi, proiectul figura la poziția a 3-a, el a fost lăsat la sfârșit pentru aprobare, Marian Petrache, președintele CJI, explicând că, ”nu avem nici un rol în această numire. De fapt, luăm act de ea”, a subliniat Marian Petrache. Proiectul a trecut cu 17 voturi pentru, consilierii PSD abținându-se de la vot!