Dacă citești atent programul propus de USL, observi cu ușurință două lucruri. În primul rând nu aflăm când se vor realiza măsurile propuse, sau sunt generalități, fă-ră a se face refeririri punctuale. Dar să vedem ce ne propun noii guvernanți.

 TVA va reveni la 19%, salariul minim 

 TVA va reveni la nivelul de 19%.

 Revizuirea sistemului de impozitare și combaterea evaziunii; pe termen mediu, stabilirea unei cote reduse de TVA la produse agroalimentare de bază, cu condiţia asigurării spaţiului fiscal necesar;

 Păstrăm plafonul de 16% şi introducem, pe parcursul mandatului, impozitul diferenţiat pe venitul salarial cu deductibilităţi fiscale: cote de 8%, 12% şi 16%, ce vor fi stabilite pe grile de venit.

 Un ritm mediu anual de creştere economica de 3% in perioada 2013-2016. 

 Reducem la jumătate numărul de taxe parafiscale.

 Reducem CAS cu 5 puncte procentuale pentru angajatori;

 Creşterea progresivă a salariului minim pe economie până în anul 2016 până la 1.200 lei.

 Scutirea de impozitare, pe o perioada de 5 ani, a dividendelor care vor fi reinvestite în utilaje şi echipamente tehnologice, cercetare-dezvoltare, sub forma majoră-rii capitalului social la societăţile unde sunt acţionari, sau participarea la capitalul social al altor societăţi comerciale şi care conduc la crearea de noi locuri de muncă.

 Stimularea mediului de afaceri în limite admisibile pentru stabilitatea macroeconomică, prin simplificarea procedurilor şi debirocratizarea pentru micii întreprinză-tori. Creşterea plafonului de scutire de TVA la 65 mii euro pentru micii intreprinzatori.

 Reducem TVA la producătorii de produse agricole de la 24% la 9%, iar 15% va rămâne la aceştia pentru dezvoltare. Măsura va fi valabilă doar pentru producţie şi nu pe lanţul de prelucrare

 Proiectul Prima Casa va fi transformat în proiectul Noua Casă, adresat doar pentru achiziţionarea de locuinţe noi.

 Aplicăm controlul financiar fiscal de fond doar o singură dată la 3 ani pentru IMM-uri şi aplicarea principiului „o singura dată” pentru a elimina solicitările adresate IMM-urilor de către o instituţie publică de a depune documente emise de alte instituţii.

 Introducerea contractelor de performanţă în toate instituţiile publice şi companii de stat (ministere, agenţii guvernamentale, autorităţi locale şi companii de stat).

 Accelerăm ritmul de cheltuire a fondurilor europene pentru a ajunge la o rată de absorbţie în intervalul 50%-80% până la 31 decembrie 2015.

 Principalele proiecte de infrastructură luate în calcul în acest program de guvernare: Autostrada Bucureşti-Ploieşti-Braşov (tronsonul Comarnic – Bra­şov), auto-strada Sibiu-Râmnicu Vâlcea, linia de cale ferată de mare viteza pe Coridorul IV Pan-european (Arad-Timişoara-Caransebeş, Drobeta Turnul Severin – Craiova-Calafat/ Bucuresti, Canalul Dunăre – Bucureşti.