Nu fiţi oaia neagră, pentru că puteţi deveni mielul de sacrificiu

Din păcate, în toate ţările, munca le negru este un fenomen neîntrerupt. La fel ca șomajul. Și se alimentează reciproc. Legătura lor permanentă e dată de dezechilibrele de pe piaţa muncii. Nu întotdeauna cauzele sunt economice. Dar mereu, efectele sunt sociale. Uneori dramatice. Despre șomaj și munca „la negru” s-au scris cărţi, s-au făcut filme. Astăzi vom vorbi despre zilieri. Oficial, ei sunt cei care au capacitate de muncă și lucrează ocazional. De regulă, munca lor e una necalificată.

Zilierii sunt una dintre categoriile sociale cele mai vulnerabile și expuse la pericole. Abuzurile pot fi extrem de frecvente. Spuneţi-le cum vreţi: oprimare, jecmăneală. Comuniștii foloseau expresia „Exploatare capitalistă”. Transformată astăzi în nerespectarea „Drepturilor Omului”. 

Iar dacă tot sunt activităţi ocazionale, pe termene scurte și în locuri puţin vizibile, descoperirea lor de către instituţiile statului e de multe ori foarte dificilă. 

Sclavie ori soluţie de supravieţuire

Soarta zilierului poate însemna una sau alta. În fond, în România există peste 300.000 de analfabeţi. O spun statisticile. Vedeţi legătura? Alţi specialiști spun că cifra este de o jumătate de milion de oameni. Oricum, suntem pe primul loc între ţările UE. Asta e partea tragică a lucrurilor, într-un sistem social haotic, dezolant. Mai sunt și altele. Imaginea muncii brute – de azi pe mâine – a neștiutorilor de carte e jalnică.   

Partener de dialog – ITM Ilfov 

De la ing. George Gavrilă, șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Ilfov și Albertina Gabriela Radu, din compartimentul de comunicare și relaţii cu publicul, am aflat ce obligaţii legale sunt în acest domeniu. 

O puteţi face oricând și dv., întrebându-i, cu încredere, pe profesioniștii de aici, care sunt sigur că vă vor îndruma și oferi răspunsuri, soluţii, pentru prevenirea oricăror dificultăţi viitoare. Până când o veţi face, iată ce am aflat.

Lege și civilizaţie  

Fenomenul zilierilor e influenţat de împrejurări diverse. Dar, în special, de crize economice, incertitudini și fragilitatea pieţei muncii în anumite perioade. În condiţii normale, e vorba de opţiunea personală a celor care își oferă capacitatea de muncă unor cumpărători. Ambele părţi  trebuie să-și rezolve concret intenţiile, pe termene scurte. Însă, totul e să o facă în mod legal și prin mecanisme oficiale. Nerespectarea legii se traduce prin munca „la negru” a lucrătorilor cu ziua.  

În ce domenii se poate lucra ca zilier? 

  Lucrurile sunt foarte clare, din acest punct de vedere. Vorbim despre Legile: nr. 52 – din 2011, nr. 277 – din 2013 și nr. 18 – din 2014. E util să aflaţi în ce sectoare economice e permisă munca zilierilor. Iată lista lor:

 agricultură, vânătoare și servicii anexe, cu excepţia crescătorilor de animale în sistem semiliber, tradiţional și transhumanţă  silvicultură, exclusiv în  exploatările forestiere 

 pescuit și acvacultură  colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase  recuperarea materialelor  comerţ cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii  organizare de expoziţii, târguri și congrese, publicitate  activităţi de interpretare artistică-spectacole (clasa 9001), de suport pentru ele (clasa 9002) și operaţiuni de gestionare a sălilor de spectacole (clasa 9004)  activităţi de cercetare-dezvoltare în știinţe sociale și umaniste (săpături arheologice) 

 lucrări desfășurate în sere, spaţii verzi, parcuri și grădini zoologice (cod 0141).  

Durata și banii

Atenţie: durata muncii unui zilier este de minimum o zi, corespunzător celor 8 ore de lucru, dar nu poate depăși 12 ore. Niciun zilier nu poate munci pentru același beneficiar, pe o perioadă mai mare de 90 de zile, cumulate, pe durata unui an calendaristic. 

Valoarea minimă a plății zilierilor a fost stabilită la 5,18 lei/oră. La rândul lor, zilierii vor plăti 16% impozit pe venit, dar rămâne la latitudinea fiecăruia dacă va încheia sau nu și asigurarea de sănătate sau dacă va contribui la pensie sau șomaj. Patronii care eludează legea riscă o amendă de până la 20.000 de lei, pentru fiecare zilier prins că lucrează la negru. Totodată, vor fi drastic sancționate și persoanele fizice care iau oameni cu ziua, deoarece, potrivit noilor prevederi, doar firmele, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și cele familiale pot angaja zilieri. 

Dovada plăţii zilnice se face prin semnătura zilierului în „Registrul de evidenţă” al acestor lucrători.     

De la ce vârstă poate munci un zilier? 

O persoană poate lucra în acest sistem numai dacă a împlinit vârsta de cel puţin 16 ani. O pot face și minorii între 15 și 16 ani, dar numai cu acordul părinţilor sau a reprezentanţilor legali. Aceștia pot munci doar 6 ore pe zi, potrivit cu dezvoltarea lor fizică și aptitudinile avute. Nu le poate fi pusă în primejdie sănătatea. Nu le poate fi încălcat dreptul la educaţie. 

Nu e necesar un contract de muncă, dar…

…e obligatoriu ca angajatorul să deţină “Registrul de evidenţă al zilierilor”, amintit. El se poate procura de la sediul ITM Ilfov și costă 81,84 lei. Este obligatorie evidenţa în ordine cronologică a lucrătorilor cu ziua, notată în acest act.

Lunar, înainte de data de 5 a fiecărei luni, angajatorul trebuie să înainteze către  ITM un extras al acestui registru, cu înregistrările din luna precedentă. 

O obligaţie importantă a angajatorului

 Ea se referă la securitatea și păstrarea sănătăţii în muncă. Beneficiarul muncii zilierului are datoria să-i asigure acestuia instruirea, cu privire la pericolele la care poate fi expus. La fel, ce măsuri de prevenire și protecţie trebuie să respecte. Asta, înainte de începerea lucrului. Totul, pentru înlăturarea accidentelor de muncă.   

ITM Ilfov vă sprijină și informează

Mai sunt și alte secrete ale relaţiilor de muncă în acest domeniu. Nu avem spaţiu, să le prezentăm pe toate. 

Însă, recomandarea reporterului – am mai spus-o – este să apelaţi la specialiștii de la ITM Ilfov, totdeauna, când aveţi o nelămurire și nu știţi cum să procedaţi. 

Pe de altă parte, trebuie să vă cunoașteţi drepturile legale, în momentul când acceptaţi să lucraţi ca zilier! De ce să nu-i întrebaţi pe cei care pot să vă îndrume? O puteţi face pentru dv., ori prieteni, rude, cunoscuţi. Inspectorii de aici vă vor învăţa cum să depășiţi dificultăţile ivite.