Să se ştie că nimeni nu va mai putea pune graniţe între români şi români!

1 Decembrie 1918 a fost momentul strălucit în care s-a vestit lumii Marea Unire a tuturor românilor, sub sceptrul Regelui Ferdinand I, întemeietorul României Mari. Aceasta a fost hotărârea Adunării Naţionale de la Alba Iulia. Intrarea ţării în Primul Război Mondial, la 15/28 august 1916, a urmărit înfăptuirea unităţii naţionale, prin unirea Transilvaniei, Basarabiei şi Bucovinei cu vechiul regat. Ele sunt pământurile străvechi locuite de români, de-a lungul istoriei. Iar între atâtea alte localităţi ilfovene de azi, Afumaţi are meritul păstrării urmelor luptei de secole, pentru împlinirea idealului naţional. 

Sărbătorirea Zilei noas­tre Naţionale e eve­nimentul care uneşte tradiţia istoriei cu viaţa contemporană. Locuitorii de acum ai vechii Cetăţi Domneşti –  întemeiată în secolul al XVI-lea de către Radu Voievod cel Viteaz – cinstesc memoria înaintaşilor vizionari şi a celor căzuţi pe câmpurile de luptă, pentru reîntregirea neamului. În ultima perioadă, an de an, manifestările omagiale dedicate sărbătoririi Marii Uniri sunt mai ample. Meritul organizării lor e al oficialităţilor locale, a primarului Gabriel Dumănică, a Consiliului Local, împreună cu din ce în ce mai mulți cetăţeni ai comunei.  

Slujbe religioase şi cinstirea eroilor

„Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut ci, mai ales, iubirea trecutului, fără de care nu există iubire de ţară”, scria marele nostru poet,  Mihai Eminescu. Iar păstrarea tradiţiilor istorice face parte integrantă din datoria actuală, a urmaşilor contemporani. După oficierea slujbelor religioase dedicate zilei de 1 Decembrie, au urmat depunerea de flori la monumentul închinat „În amintirea eroilor din comuna Afumaţi, ce şi-au jertfit viaţa pentru întregirea neamului”, din Primul Război Mondial. Cuvintele citate sunt cele înscrise în piatra grupului statuar, ridicat în centrul comunei.  

Atmosferă de sărbătoare

Peste 1.000 de locuitori au participat, aşa cum se cuvine, la toate manifestările amintite – închinate sărbătoririi Zilei Naţionale. Iar amiaza zilei i-a aflat adunaţi în complexul amenajat la Baza sportivă a localităţii. Corturile ridicate aici i-au adăpostit pe oameni de prima ninsoare mai zdravănă, a iernii. Primarul Dumănică a fost amfitrionul tuturor: consilieri locali, cadre didactice, personalităţi ale comunei, enoriaşi, sportivi ai clubului de fotbal, veterani. De fapt, locuitori din toate generaţiile, cu mic, cu mare. 

„La Mulţi Ani, dragii noştri…”

…„şi La Mulți Ani – România! E Ziua noastră Naţională şi ne bucurăm de rezultatele pateneriatului încheiat între dumneavoastră, toţi, şi noi – cei pe care i-aţi ales să gos­­podărească localitatea. Asta a făcut să ne situăm printre cei mai buni din judeţ. Şcoala, biserica, cetăţenii şi primăria trebuie să fie un tot unitar care să cinstească istoria, înaintaşii ei de seamă, prin tot ce fac mai bun contemporanii acestor timpuri. E moştenirea noastră, de ale cărei valori  şi continuitate răspundem în faţa copiilor, a generaţiilor care ne vor urma”, a spus Gabriel Dumănică, în deschiderea festivităţii. 

Program artistic, masă tradiţională

Pe scena amenajată în vecinătatea corturilor cu bănci şi mese a urcat formaţia muzicală din localitate, care a însufleţit sărbătoarea. Au interpretat piese din folclorul nostru, dar şi cântece adecvate momentului şi emoţiei patriotice: „Imnul Naţional”, „Nu uita că eşti român”, „Hora Unirii”, şi altele.  A urmat un repertoriu de melodii populare, cu primii curajoşi prinşi în horă. Masa tradiţională – fasole cu ciolan, sau fără, pentru cei care au ţinut post – a avut un succes bine ţintit. Ca în toate locurile din ţară, unde s-a întâmplat astfel. Iar, în final, fanfara a adus plusul ei de solemnitate, specifică acestei sărbători.