APIA Centrul județean Ilfov, bilanț de 11 luni

La finalul Campaniei de depunere cereri – 11.06.2021, APIA Centrul județean Ilfov a primit şi înregistrat în total 2.114 cereri unice de plată cu o suprafaţă totală de 91.417,40 ha

Ferme controlate clasic și prin teledetecție

Rambursarea accizei pentru motorina folosită în agricultură

În cadrul reuniunii Colegiului Prefectural Ilfov, de la sfârșitul lunii noiembrie 2021, reprezentanții Centrului județean Ilfov al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) au prezentat bilanțul activității derulate în cursul anului 2021.

S-a făcut astfel referire la derularea, în perioada 1 martie 2021 – 17 mai 2021, a Campaniei de primire a cererilor unice de plată (perioadă fără penalizări). Iar, în perioada 18 mai – 11 iunie 2021, fermierii au avut posibilitatea să depună cereri unice, cu penalități de 1%/zi întârziere, dar și formularele de modificare a cererii unice de plată, respectiv, formulare de adăugare suprafaţă, de retragere suprafaţă și/sau de modificare a suprafeţelor. La nivel judeţean au fost primite, înregistrate şi controlate cererile fermierilor cu suprafeţe peste 50 ha. În Campania 2021 s-au înregistrat, la Centrul județean Ilfov, 206 de cereri unice de plată cu o suprafaţă totală de 80.578,43 ha (fermierii cu suprafețe peste 50 ha). La centrele locale (CL) Snagov – 341 cereri SAPS, suprafaţă 2.440,27 ha, Dascălu – 437 cereri SAPS, suprafaţă 2.257,38 ha, Brăneşti, 297 cereri SAPS, suprafaţă 1.601,40 ha, Măgurele – 473 cereri SAPS, suprafaţă 1.506,76 ha și Buftea – 360 cereri SAPS, suprafaţă 3.033,16 ha.

La finalul Campaniei de depunere cereri – 11.06.2021, APIA Centrul județean Ilfov a primit şi înregistrat în total 2.114 cereri unice de plată cu o suprafaţă totală de 91.417,40 ha.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, nr. 581, ediția print

Primele autorizări pentru plăți în avans

Începândcu 18.10.2021 s-au efectuat primele autorizări pentru plățile în avans, în Campania 2021. Astfel, au fost autorizaţi la plata în avans, 1.874 fermieri cu suma de 9.819.646 de euro, din fonduri ­FEGA, ­FEADR și co-finanțare de la bugetul național. De asemenea, au fost autorizaţi, la plata în avans, fermierii care au accesat schema de sprijin cuplat pentru ovine – caprine. Din 37 de cereri primite în acest sens au fost autorizate la plată 21 de dosare cu suma de 62.716,25 euro.

Control pe teren și supracontrol

Serviciul ”Control pe Teren” a raportat, pentru 2021, perioada 1 martie – 15 mai 2021, derularea activității de identificare a 100 de parcele fizice, pentru 35 de ferme, conform procedurii APIA nr. 8590/12.03.2013 și, în urma rezolvării solicitărilor fermierilor (privind Anexa 17), în colaborare cu ”Serviciul Autorizare Plăţi” şi cu Centrele Locale, au fost actualizate 89 de blocuri fizice.

Apoi, pe 8 iulie 2021, s-a primit de la nivel central eşantionul de control care conţine 52 ferme cu 636 parcele și o suprafaţă totală de 4.305.96 ha, având ca scop controlul clasic pentru 28 ferme și control prin teledetecție, pentru 24 de ferme. 

În iulie – septembrie s-a desfăşurat activitatea de întocmire a graficului de execuţie a controlului, de pregătire a dosarelor care fac obiectul controlului la faţa locului și pregătirea controlului și supracontrolului la faţa locului, cu respectarea tuturor prevederilor din manua­lele de procedură: colectarea şi selectarea datelor referitoare la fermierii care vor fi controlaţi; studierea planurilor de situaţie ale zonelor în care sunt amplasate fermele supuse controalelor; verificarea parcelelor digitizate de fermier în IPA-on line; verificarea istoricului acestor parcele; verificare dacă parcelele prezintă zone de excludere, declarate sau nu de către fermier; verificarea dosarului fermierului selectat la control, în funcție de scopul pentru care a fost selectat și pregătirea documentației necesară în teren; stabilirea condiţiilor de eligibilitate care trebuie verificate în teren şi ce anume trebuie urmărit în momentul vizitei pe teren. ­S-au mai verificat elemente precum amplasarea posibilă a parcelelor declarate în arii protejate, încărcarea în echipamentul GPS, a datelor raster (imagine a localităţii) extrase din sistemul informatic şi blocurile fizice care fac obiectul controlului pe teren, împreună cu vectorii shape, a tuturor parcelelor declarate în aceste blocuri fizice, digitizate în IPA (pentru a putea clarifica eventualele suprapuneri dacă fermierul identifică parcela declarată într-o altă locaţie); hărţile cu zonele reprezentate de ariile naturale protejate ca situri de importanță comunitară şi ariile naturale de protecție specială avi-faunistică, după caz; calendarul de interdicţie pentru împrăştierea îngrăşămintelor; respectarea prevederilor tehnice şi a toleranţelor de măsurare; poziţia exactă a suprafeţelor supuse controlului; măsurarea suprafeţelor selectate pentru control cu aparatura adecvată, în funcţie de mărimea, forma şi poziţionarea suprafeţelor respective; tipul culturii/culturilor de pe o anumită parcelă agricolă inclusă în solicitarea de plăţi directe; limitele culturii sau ale terenului agricol şi măsurarea suprafeţelor eligibile ale parcelelor agricole; dacă parcela este utilizată în scopuri agricole; respectarea condiţiilor de ecocondiţionalitate şi evaluarea condiţiilor de înfiinţare a culturilor; măsurarea suprafeţelor care nu sunt eligibile SAPS în cadrul parcelei agricole; respectarea cerinţelor specifice pachetelor de agro-mediu; executarea fotografiilor digitale pentru a documenta realizarea controlului și întocmirea efectivă a raportului de control.

Începând cu 7.10.2021, s-au verificat 124 de fermieri în teren și s-au operat în baza de date fișele de verificare ale fermierilor care au solicitat ajutor prin programul de susținere a producției de legume în spații protejate, pentru 2021. Începând cu luna septembrie 2021 s-a desfășurat activitatea de introducere și verificare a rapoartelor de control întocmite conform eșantioanelor de control, iar din noiembrie 2021 s-a desfăşurat activitatea de control a ecocondiționalității privind respectarea condiţiei ca pe timpul iernii terenul arabil să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să fie lăsat nelucrat pe cel puțin 20% din suprafaţa de teren arabil a fermei și s-a făcut descărcarea şi validarea tuturor parcelelor măsurate, în aplicația LPIS-GIS.

Pe tot parcursul anului s-au monitorizat și verificat sesizările primite de la ISU București-Ilfov cu privire la arderea miriștilor și a resturilor vegetale.

Banii europeni, cheltuiți cu atenție!

Pe tot parcursul anului trecut s-au desfăşurat inspecţii/controale/supracontroale privind măsurile de sprijin financiar cu fonduri de la bugetul UE şi naţional, pe domenii de activitate specifice. 

Astfel, s-au efectuat, spre exemplu, 9 controale aferente Programului Național Apicol 2020, la apicultori din judeţ, precum și la apicultorii eșantionaţi cu domiciliul în București, Călărași și Prahova. Sau au fost efectuate 2 controale la solicitant și 8 controale la unităţile de învăţământ din eșantionul de control aferent, în cadrul Programului pentru școli al României, pentru semestrul II, anul școlar 2020-2021. 

Pentru ”Măsura de gestionare a crizelor din sectorul legume-fructe” au fost efectuate – un control pentru retragere legume, raport final 2020, un control pentru plată finală 2020, 3 procese verbale de retragere legume pentru 2021 și un control pentru modificare program 2021. 

Iar pentru sprijinul financiar acordat pentru ”Măsura de distilare vin în situaţii de criză”, au fost efectuate 2 controale. A mai fost efectuat un control în vederea întocmirii Notei de verificare, a Autorităţii de Audit a Curţii de Conturi a României – audit certificare conturi FEGA 2020, pentru un beneficiar al ”Măsurii de gestionare a crizelor din sectorul legume-fructe”.

Rambursarea accizei la motorină

”Serviciul Măsuri speciale” a derulat măsuri de sprijin, care au fost finanţate din FEGA și FEADR şi din bugetul naţional.

Spre exemplu, schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură a fost solicitată în decembrie 2020 de 197 fermieri, pentru care ­s-au emis acorduri prealabile pentru ianuarie 2021. Ulterior, beneficiarii au solicitat rambursarea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru sectorul vegetal și zootehnic, trimestrial. Pentru trimestrul I au solicitat decontarea motorinei cu acciza redusă, 72 beneficiari, o valoare totală de 1.032.147 lei. Pentru trimestrul II au solicitat decontarea motorinei cu acciza redusă, 102 beneficiari, și o valoare totală de 1.906.880 lei. Pentru trimestrul III au solicitat decontarea motorinei cu acciza redusă, 131 beneficiari, în valoare totală de 4.295.618,24 lei, iar pentru trimestrul IV 2021, beneficiarii depun cerere de plată în luna ianuarie 2022.

Sprijin în criza COVID-19 și pentru bunăstarea animalelor

De asemenea, a fost acordat, în contextul crizei generate de pandemia COVID-19, un ajutor de stat pentru susținerea crescătorilor din sectorul bovin, 159 de fermieri încasând 894.789,48 lei.

Legat de sprijinul pentru bunăstarea animalelor – care are forma unei plăţi anuale fixe pe unitate vită mare (UVM), reprezentând o plată compensatorie pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de fermieri, acesta a fost solicitat de 18 ferme. Au fost eligibili la plată 14 fermieri, suma încasată de aceștia pentru pachetul A – plăți în favoarea bunăstării porcinelor – fiind de 1.751.511,70 euro.

Ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor, pentru acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menținerii registrului genealogic precum şi pentru determinarea calității genetice, pentru 2021, a fost solicitat de 2 beneficiari – Asociaţia Generală a Crescătorilor de Taurine și Asociaţia Crescătorilor de Vaci – Holstein RO, prin depunerea a 3 cereri iniţiale anuale de solicitare. Pentru întocmirea și menținerea registrului genealogic au fost solicitate 4.307.340 lei, pentru 143.578 capete bovine din rasele Balţată cu negru românească, Holstein Friză și a fost avizată cu încadrare în plafon suma de 1.775.150 lei. Pentru determinarea calității genetice au fost solicitate 2.372.240 lei, pentru 29.653 capete bovine din rasele Balţată cu negru românească, ­Holstein Friză, Balţată românească Simmental, Brună-Schwyz și Montbeliard și a fost avizată cu încadrare în plafon, suma de 977.978 lei.

Până la sfârșitul lunii noiembrie 2021 au fost decontate pentru ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor pentru acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii și menţinerii registrului genealogic și determinarea calităţii genetice 2.289.364,30 lei.

Bani și pentru apicultori și pentru… cultura de muștar

ProgramulNaţional Apicol pentru perioada 2021-2022 a fost aprobat de Comisia Europeană prin Decizia 974/12.06.2019. Beneficiari sunt apicultorii persoane fizice și juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale. Pot solicita sprijin și asociaţiile, federaţiile, cooperativele agricole și uniunile constituite în forme asociative apicole, legal constituite, numai pentru asistenţă tehnică pentru apicultori și organizaţiile de apicultori. 

În cadrul acestui program au depus dosare 35 de apicultori, care au beneficiat de 345.476,43 lei, finanţare acordată din bugetul naţional (50%), res­pectiv 172.738,29 lei. Și finanţare din FEGA – 35.482,07 euro (50% euro) și 172.738,14 lei (50% lei).

În cadrul Programului de susținere a plantelor aromatice a fost acordat un sprijin de 30.426,32 lei pentru cultura de muștar!