Centru Județean APIA Ilfov avertizează producătorii de lapte care deţin cotă de lapte de vânzări directe că au obligaţia de a depune Declaraţia anuală a producătorului care a comercializat lapte prin vânzare directă în anul de cotă 2013/2014 și care cuprinde cantităţile de lapte și/sau produse din lapte vândute direct ( la vecini, pieţe agroalimentare, abonaţi, magazine de desfacere, spitale, unităţi de învăţământ și alţi consumatori cu personalitate jurídică ). Evidenţa cantităţilor de lapte vândute direct trebuie ţinută în Caietul fermierului, care trebuie păstrat cel puţin trei ani după încheierea anului de cotă. Informaţiile din Caietul fermierului trebuie să corespundă cu cele din Declaraţia anuală. Producătorii care nu depun în termenul legal declarația anuală de vânzări directe, vor pierde cota de lapte prin retragere la rezerva națională precum și dreptul de a beneficia de sprijinul financiar acordat prin măsurile prevăzute în cadrul PAC. Cotele individuale nu vor fi retrase la rezerva națională dacă producătorii deținători de cotă vor transmite, împreună cu declarația anuală și o justificare scrisă, datată și semnată, asupra imposibilității transmiterii acestei declarații în termenul legal. 

Cumpărătorii de lapte care nu depun, în termen, declarația anuală privind cantitățile achiziționate, vor fi penalizați pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, începând cu data de 15 mai.

Penalitatea reprezintă suma corespunzătoare taxei datorate pentru o depășire de 0,01 % din cantitățile de lapte care i-au fost livrate de producători, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere. Suma trebuie să fie cuprinsă între 100 și 100.000 EUR. De asemenea, cumpărătorul care nu trimite declarația anuală riscă să piardă dreptul de a achiziționa lapte de la producători, prin retragerea autorizării.

Cererile pentru motorină mai pot fi depuse până pe 10 iunie, inclusiv

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru  Agricultură Centrul Judeţean Ilfov informează că  în data de 25.04.2014 a fost publicat, în M.O. 308, HG 319/23.04.2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură. Această hotărâre stabilește că producătorii agricoli persoane juridice care nu au depus cereri de motorină pentru anul 2014, pot depune cererea de acord prealabil în perioada 05 mai – 10 iunie 2014 inclusiv.

Aproape 80% din fermierii ilfoveni au depus cereri pentru SAPS

Pe 15 mai, expiră termenul de depunere a cererilor, fără penalizări, pentru plata unică pe suprafață. După această dată vor fi aplicate penalizări de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. După data de 16 iunie, cererile de plată nu vor mai fi admise. 

În Ilfov, până la data de 06.05.2014, s-au primit 2.462 de cereri unice de plată pe suprafaţă, din totalul de 3.160 de cereri care s-au înregistrat în campania 2013, ceea ce reprezintă un procent 78%, comparativ cu numărul cererilor depuse anul trecut.