Sesiunea specială a examenului de bacalaureat se va desfășura în perioada 17-30 mai, potrivit calendarului aprobat prin ordin al ministrului Educației Naționale. Candidații se vor înscrie la sesiunea specială în zilele de 17 și 18 mai, iar evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română și a celor de comunicare în limba maternă pentru cei aparținând minorităților naționale se va desfășura în zilele de 19 și 20 mai. În 21 și 22 mai, vor fi evaluate competențele digitale, iar în 23 – 24 mai, competențele lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Pe 26 mai, va avea loc prima probă scrisă, cea la limba și literatura română, în 27 mai – proba obligatorie a profilului, iar în 28 mai – proba la alegere a profilului și specializării. Absolvenții care vor participa la sesiunea specială aparținând minorităților naționale vor susține, în 29 mai, proba scrisă la limba și literatura maternă. Afișarea rezultatelor se va face în aceeași zi, până la ora 18, iar contestațiile vor putea fi depuse între orele 18-20. Pe 30 mai se vor rezolva contestațiile și vor fi afișate rezultatele finale.