Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR) Bucureşti a prezentat bilanțul accesării fondurilor europene derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020, în județul Ilfov, în cursul anului 2017.

Articol apărut în nr. 382 al Jurnalului de Ilfov, ediția print


Astfel, AFIR a efectuat, în anul financiar 2017, plăți în valoare totală de 1,75 miliarde euro către fermieri, procesatori, antreprenori și autorități publice locale – fiind înregistrat cel mai ridicat nivel al plăților efectuate într-un an, prin PNDR 2020. De la demararea PNDR, în 2015, AFIR a primit solicitări de finanțare în valoare de peste 6,8 miliarde euro și a semnat 42.000 de contracte de finanțare, în valoare totală de 2,8 miliarde euro, fonduri europene nerambursabile. Valoarea totală a plăților efectuate de AFIR până la acest moment se ridică la peste 2,4 miliarde euro, ceea ce reprezintă un grad de absorbție de 30% din alocarea de 8,12 miliarde euro a UE disponibilă până la finele anului 2023.

În Ilfov, pentru 2017, valoarea plăților efectuate către beneficiarii PNDR 2020 se ridică la 4,3 milioane euro, iar în cadrul sesiunilor lansate s-au depus 154 cereri de finanţare în valoare de 23,2 milioane euro. Cele mai multe solicitări de finanțare depuse on-line în Ilfov, în 2017, sunt pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în spaţiul rural. Astfel, prin intermediul submăsurii (sM) 6.2, OJFIR a primit 72 cereri de finanțare în valoare de 3,66 milioane euro și a semnat contracte de finanțare însumând 3,84 milioane euro (aici incluzând contractele de finanțare încheiate de la demararea PNDR 2020). Valoarea plăților transferate către beneficiari în acest an este de aproximativ 1,52 milioane euro. De asemenea, pentru crearea și dezvoltarea de activități neagricole (sM 6.4), în 2017 s-au primit 27 de cereri de finanțare cu o valoare totală de 4,36 milioane euro. Pentru acest sector s-au semnat contracte de finanțare valorând aproximativ 2,35 milioane euro. Valoarea plăților efectuate pentru beneficiarii sM 6.4 este de 770.000 euro. Prin PNDR 2020, fermierii au solicitat finanțare și pentru investiții în exploatații agricole (sM 4.1), fiind depuse la OJFIR – 14 cereri de finanțare în valoare totală nerambursabilă de 8,45 milioane euro. Pentru sM 4.1, în Ilfov s-au semnat 3 contracte, în valoare de 810.000 euro, iar în acest an s-a transferat beneficiarilor suma de 370.000 euro. În acelaşi timp, prin intermediul sM 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole”, în 2017 a fost primită o cerere de finanţare care, la acest moment, se află în curs de evaluare, alte două contracte fiind semnate şi efectuate plăți către beneficiari în valoare de 660.000 euro.

Alte submăsuri, alte plăți

În cazul sM 6.1 “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, OJFIR a primit 26 cereri de finanțare în valoare de 1,1 milioane euro și s-au semnat contracte de finanțare însumând 950.000 euro. Valoarea plăților transferate către tinerii fermieri din Ilfov, în acest an, este de 430.000 euro. Prin intermediul sM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, OJFIR a primit, în acest an, 9 cereri de finanțare în valoare totală nerambursabilă de 140.000 euro. Valoarea contractelor încheiate cu beneficiarii este de 60.000 euro, iar plățile efectuate pentru dezvoltarea fermelor mici din Ilfov sunt în valoare de circa 40.000 euro. Prin intermediul submăsurilor care oferă sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole, procesatorii din Ilfov au depus în 2017 proiecte în valoare de peste 4,5 milioane euro, acestea aflându-se în curs de evaluare, iar pentru infrastructura agricolă, silvică și de irigații, finanțată prin sM 4.3, până în prezent, la nivelul judeţului nu au fost depuse cereri de finanţare.

Bani pentru drumuri comunale sau protejarea patrimoniului cultural

Pentru investiții în dezvoltarea infrastructurii de bază din mediul rural, finanțate prin sM 7.2, în Ilfov s-a depus un proiect valorând aproximativ 1 milion euro, prin care se urmăreşte reabilitarea unor drumuri comunale, pentru care s-au efectuat plăți de 330.000 euro. Prin sM 7.6 „Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural” au fost semnate două contracte în valoare de 480.000 euro, din care s-au transferat beneficiarilor aproximativ 180.000 euro. De asemenea, în Ilfov s-au constituit 4 Grupuri de Acţiune Locală (GAL) ale căror strategii însumează 4,6 milioane euro, sumă care va fi plătită până la sfârşitul perioadei de implementare a PNDR 2020.