Ca un bun creştin, probabil ştii că ziua de duminică trebuie întotdeauna dedicată credinţei şi curăţeniei spirituale. Fie că ai fost sau nu, astăzi, la biserică, să-ţi găseşti liniştea sufletească şi să asişti la slujba săvârşită de preoţi, rezervă-ţi puţin timp şi rosteşte următoarea rugăciune! Ca prin minune, îţi va aduce protecţia şi energia de care ai nevoie ca să faci faţă valului de atribuţii care-ţi revin la serviciu şi îţi va da puterea de a trece peste tensiunile iscate de persoanele din jur care nu sunt bine intenţionate.

Doamne, Dumnezeule,

Ziua duminicii mi-a adus aminte de Atotputernicia Ta, Stăpâne,

Cu care ai zidit lumea.

Mă închin acum şi-Ţi mulţumesc,

Pentru darurile pe care mi Le-ai făcut şi le faci tuturor făpturilor Tale.

Inima mi se bucură

Şi se desfătează când stau şi cmă gândesc,

Cum că numai Tu Însuţi eşti Dumnezeu,

Atotsfânt, Atotînţelept, Atotputernic,

Şi nicio bunătate şi nicio mărire nu-Ţi lipseşte.

Tu eşti Unul Dumnezeu în Trei Feţe:

Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Numai pe Tine Te cunosc, Dumnezeu adevărat,

Şi Te mărturisesc,

Şi Te măresc.

Ţie mă închin şi-Ţi servesc pururea,

Cu toată inima şi cu toată puterea.

O, părinte Sfinte,

Îndură-te de mine!

O, Binecuvântat Fiu al lui Dumnezeu,

Mântuieşte-mă de iad!

O, Duhule Sfinte,

Dă-mi darul şi acoperământul Tău!

Mult îndurate Stăpâne, rogu-Te,

Să uiţi păcatele mele cele multe,

După mulţimea îndurărilor Tale!

Mulţumesc din toată inima,

Pentru bunătăţile ce-mi trimiţi în toate zilele!

Mai vârtos însă pentru răbdarea Ta cea mare,

Că nu m-ai pedepsit după mulţimea păcatelor mele,

Ci aştepţi căinţa mea,

Ca un iertător Atotbun şi îndurat.

Domne Iisus Hristoase,

Dă-mi Darul,

Ca să petrec bine şi creştineşte în această săptămână

Şi să nu mai păcătuiesc Ţie,

Nici cu cugetarea,

Nici cu cuvântul,

Nici cu fapta,

Pentru mărirea şi onorea Învierii Tale

Celei de-a treia zi,

Şi a venirii Duhului Tău Celui Sfânt asupra Apostolilor.

Îndeosebi mă rog pentru ajutorul Tău,

Prea Bunule Stăpâne,

Ca să mă cunosc pe mine,

Să mă căiesc de păcatele mele

Şi să mă corectez,

Acum şi în fiecare clipă a vieţii mele,

Amin!