39000718 - aerial view of agricultural fields

Alexandru Valentin Țachianu, președinte al ADS, a anunțat că, pentru anul 2017, nivelul arendei pentru terenurile de la Agenția Domeniilor Statului (ADS) nu s-au modificat. Nivelul minim al arendei se calculează în funcție de mai multe criterii.

Potrivit ADS, „declanşarea procedurii de arendare a suprafeţelor de teren libere de contract aflate în patrimoniul Agenţiei Domeniilor Statului se face pe baza scrisorii de intenţie şi a planului de situaţie al terenului solicitat, în original, avizate de reprezentanţa teritorială a Agenţiei Domeniilor Statului pe raza căruia se află terenul solicitat”.

„Un fermier, pentru a putea încheia un contract de arendă, trebuie să se prezinte mai întâi la şedinţa de arendare cu actele menţionate în procedura de arendare. Pentru a putea fi notificați de către Agenţia Domeniilor Statului toţi solicitanţii trebuie să aibă depuse la sediul Agenţiei Domeniilor Statului o scrisoare de intenţie şi planurile de situaţie al terenului solicitat avizate de Reprezentanţele teritoriale ale Agenției. Toţi ofertanţii au obligaţia depunerii unei garanţii de participare care va reprezenta valoarea arendei calculată pe 6 luni, în funcţie de nivelul minim al arendei pe fiecare categorie de folosinţă, cotaţia bursieră şi cursul euro din data transmiterii listei cu terenurile ofertate la arendare către reprezentanţele teritoriale ale Agenţiei Domeniilor Statului”, a specificat Țachianu.

Cum se calculează arenda

Nivelul minim al arendei se calculează în funcţie de:

● categoria de folosinţă a terenului;

● clasa de calitate şi coeficienţii de majorare ai redevenţei (clasa de calitate a solului, categoria de folosinţă a terenului, amenajări pentru irigaţii, desecări-drenaje, lucrări antierozionale, categoria localităţii, amplasarea terenului faţă de localitate, facilităţi de transport inputuri şi recoltă şi în funcţie de suprafaţa arendată).

Pentru terenul neagricol luat de la ADS, categoriile de folosinţă vegetaţie forestieră, ape bălţi, drumuri tehnologice şi de exploatare agricolă şi terenuri neproductive care pot fi folosite şi amenajate pentru producţia agricolă, nivelul arendei va fi de 25 kg grâu/ha/an.

Obligațiile arendașului ADS

➲să exploateze terenul cu destinaţie agricolă ce face obiectul contractului de arendare;

➲să folosească terenul pe care l-a arendat în scopul exploatării agricole, în condiţiile stabilite prin contract;

➲de a folosi și de a culege fructele terenului cu destinaţie agricolă care face obiectul contractului;

➲să nu schimbe categoria de folosinţă a terenului arendat fără acordul scris al arendatorului;

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.347