Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a anunțat că luni, 15 mai 2017, ora 24:00, Agenția de Plăți şi Intervenţie pentru Agricultură a încheiat Campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2017. Potrivit ministrului Agriculturii, Petre Daea, anul acesta, suprafețele pentru care s-au depus cereri sunt mai mari cu 214.524,58 de hectare.

Mai puține cereri, pentru suprafețe mai mari

De asemnea, numărul fermierilor care au solicitat subvenții a fost mai mic decât în anul 2017. Astfel, anul acesta au depus cereri 884.397 fermieri, pentru 9.541.389,45 hectare, față de anul trecut când au cerut sprijin 901.335 fermieri, pentru 9.326.864, 87 hectare. „Scăderea numărului de cereri depuse și creșterea suprafeței aferente demonstrează că exploatațiile s-au unit, asocierea fermierilor fiind din ce in ce mai necesară în vederea consolidării rolului acestora pe piață”, a subliniat ministrul Agriculturii.

APIA mai informează că, în perioada 16 – 31 mai inclusiv, la sediile Centrelor județene/locale APIA, fermierii pot depune modificări la cererile unice de plată depuse în cadrul Campaniei 2017, fără aplicare de penalități.

Ce etape urmează

În continuare, APIA va avea obligația ca, începând cu luna iunie 2017, să respecte întocmai următoarele etape, astfel:

● în intervalul 1 iunie – 1 iulie va efectua controlul administrativ, inclusiv controlul preliminar al cererilor unice de plată, eșantionarea acestora precum și transmiterea eșantioanelor, potrivit dispozițiilor Regulamentului nr. 2333/2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014;

● între 1 iulie – 1 octombrie 2017 se va efectua controlul la fața locului pentru cererile unice de plată eșantionate la control pe teren, iar controlul aferent al unor obligații specifice, în iarna sau în primăvara anului următor;

● plata avansului pentru anul de cerere 2017 se va efectua începând cu data de 15 octombrie 2017;

● plata regulară pentru anul de cerere 2017 se va efectua între 1 decembrie 2017 -31 martie 2018.

Prelungire de termen, pentru silvomediu

APIA mai informează că sesiunea de depunere a Cererile de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, SubMăsura 15.1  „Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020, se prelungește până la data de  15 iunie 2017, ora 17.00. Anunțul de prelungire a sesiunii de depunere este publicat pe site-ul instituției: www.apia.org.ro, alături de toate documentele necesare accesării schemei de ajutor de stat. Depunerea Cererii de Sprijin se realizează pe suport de hârtie la Centrele Județene sau al Municipiului Bucureşti al APIA. Aceasta va fi însoţită de avizul Gărzii Forestiere și de documentele specificate în Ghidul solicitantului. Alocarea financiară pentru sesiunea 01/2017 este de  117.803.922 euro.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.353