Cererile pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” pot fi depuse până pe 6 octombrie, a anunțat Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Alocarea financiară totală pentru sesiunea a doua din acest an a programului se ridică la 50 de milioane de euro.

Astfel, potențialii beneficiari pot depune, în perioada 21 august, ora 9:00 — 6 octombrie 2017, ora 17:00, cererile de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” din cadrul PNDR 2014 — 2020, sesiunea 2/2017.

Această schema de ajutor de stat contribuie la domeniul de intervenție 5E — Promovarea conservării și a sechestrării carbonului în agricultură și silvicultură, iar valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 și Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a contractului de finanțare, este de 7 milioane de euro.

Etapele de parcurs

Înainte de depunerea cererii, solicitantul sprijinului trebuie să parcurgă etapele de identificare a suprafețelor care urmează a fi împădurite, în IPA Online, de elaborare a proiectului tehnic de împădurire și de obținere a avizului pentru proiectul tehnic de împădurire de la Garda Forestieră.

Cererile de sprijin se depun la Centrele Județene APIA însoțite de documentele specificate în Ghidul solicitantului, iar selecția acestora se va efectua conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor aprobat prin OMADR publicat pe site-ul APIA.

Anunțarea rezultatelor selecției se va face prin notificarea beneficiarilor de către Centrele Județene APIA prin publicarea pe site-ul Agenției a Raportului de selecție aprobat de către directorul general al Direcției Generală Dezvoltare Rurală (DGDR) — AM PNDR.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.366